AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ'NDEN KAMUOYUNA: ATATÜRK'E, AFET İNAN'A SALDIRI HEPİMİZEDİR!

Uzun zamandır laik cumhuriyetimizi kuran Atatürk'e, silah arkadaşı İsmet İnönü'ye, yakın tarihe, bir bütün olan Türk Devrimine, her inanç ve kökenden yurttaşların ortak iletişim aracı olan Türkçeye saygısızlık sabrımızı zorlamaktadır. Atatürk'e ve Afet İnan'a yönelik son saldırı ise  ahlak ve hukuk tanımazlığı iyice boyutlandırmıştır.

Atatürk'e ve Afet İnan'a iğrenç sözlerle saldıran bu insanlar kim? Hangi toprakta yetiştiler? Kılık kıyafetlerine, kullandıkları dile, tünedikleri koltuklara baktığımızda hepsi Atatürk'ün kurduğu okullardan, üniversitelerden yola çıkmış. Ne ki hiçbiri aklın öncülüğündeki bilimden, sanatın ışığından nokta kadar pay alamamış. Siyasal ortamdan yararlanarak "karalamayla, yalan dolanla, inkârla" başta Atatürk olmak üzere laik cumhuriyeti kuranlara, Afet İnan gibi saygın bir cumhuriyet kadınına, devrimlere saldırmak ancak kendini tarihçi, edebiyatçı sananlara yakışır; ama tarih sanıldığı gibi sessiz, eylemsiz değildir; hep yazar. Aymazlıkları, ihanetleri, hukuksuzlukları hiç unutmaz, yazar; yine yazıyor.

Yalnız cumhuriyet savcılarını değil; akla, bilime, hukukun üstünlüğüne tutunan üniversite kalmışsa eğer hepsini kendilerini ve konumlarını anımsamaya çağırıyoruz.

Yalnız cumhuriyet savcılarını değil; ülkeyi yönetenleri; Atatürk'ün kurduğu mecliste bulunan bütün milletvekillerini sesimize kulak vermeye çağırıyoruz.

Cumhuriyetle kavgası olan, cumhuriyetle kavgası olanlara çanak tutan bütün basın-yayın organlarını ahlaklı olmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyetle kavgası olan kişi, kurumlar; hatta yasallığı olmayan ya da tartışmalı oluşumlar da unutmasın ki hepsi Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin olanaklarını kullanıyor; bu olanaklarla konuşup halkı kandırıyorlar. Bir değil birçok TV'de her gün, her gece laik cumhuriyetle kavgası olanlar akıl, bilim ve hukuk dışı yalanlarla eğitim ve gelir düzeyi sarsılan halkı uyutmaya çalışıyor. Adlarını anmaya bile değer bulmadığımız tarihçi, edebiyatçı görünümlü birkaç kişinin zırvaları bardağı taşırmıştır. Atatürk'e, Afet İnan'a çirkin savlar yönelten aymazları kınıyoruz; bu çirkin, ahlak dışı davranışı onlara yakıştırıyoruz.

Atatürk yalnız bizimkine değil dünya tarihine yazıldı; çünkü tarih Atatürk, Afet İnan, İsmet İnönü gibi değer yaratan ve değerli olanları yazar; çeri çöpü değil.

                                    Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                                              Sevgi Özel

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2022 - 412. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter