AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Emin Özdemir Türkçe Ödülü
 

DİL DEVRİMİNİN ÖDÜNSÜZ SAVUNUCUSU EMİN ÖZDEMİR

 

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği, “DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR  TÜRKÇE ÖDÜLÜ”, tez değerlendirme kurulunca kabul edilmiş (yayımlanmış ya da yayımlanmamış) yüksek lisans veya doktora çalışmasına verilecektir.

 
 

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter