AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Emin Özdemir Ödülü Katılım Koşulları

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Emin Özdemir  Ödülü” 2020’de bir “gazeteci kitabı”naverilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1)     Ödüle aday yapıtın, 1 Ocak 2019-15 Haziran 2020 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2)     Ödüle son başvuru tarihi, 20 Haziran 2020’dir.

3)  Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

4)  Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 2.000,00 TL  olarak belirlenmiştir.

6)  Seçici kurul Vecdi Seviğ, Faruk Bildirici, Tülin Daloğlu, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan  oluşmaktadır  

7)  Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8)  Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir. Ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

9)  Ödül töreni, 1 Kasım 2020’de Harf Devriminin 92. yıldönümünde yapılacaktır.

10)   Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

                                               

Bilgi için :

Tel. 0312-425 83 60 /belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

www. dildernegi.org.tr

 

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter