AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Ömer Asım Aksoy Ödülü Katılım Koşulları

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü 2019’da, “oyun” çevirisi dışındaki yazınsal türlerde bir “çeviri” kitaba verilecektir.

1) Ödüle aday yazınsal çevirinin 1 Ocak 2018-30 Haziran 2019 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2)  Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2019’dur.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek çeviri yapıtlardan altısının, çevirmenin başvuru yazısı ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul Prof. Dr. Necdet Adabağ, Prof. Dr. Mukadder Yaycıoğlu, Doç. Dr. Erkan Yurtaydın, İskender Osman ve (aile adına) Sevgi Özel’den oluşmaktadır. 

7) Her çevirmen ödüle bir çeviri yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, bir çeviri yapıta verilecektir.

9) Ödül töreni, 26 Eylül 2019’daki 87. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle Dil Derneği yönetim, denetim ve onur kurulu üyeleri aday olamazlar.

                                      Bilgi için:

                   Tel. 0312-425 83 60; belgeç. 0312- 417 33 28

                            dildernegi@dildernegi.org.tr

                                   www. dildernegi.org.tr


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter