AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Ömer Asım Aksoy Ödülü Katılım Koşulları

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan, 30 Ekim 1993’te yitirdiğimiz Ömer Asım Aksoy’u dilci ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Aksoy Ailesiyle Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü” 2021’de bir “şiir” kitabına verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Ödüle aday yapıtın, 1 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2021 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

2) Ödüle son başvuru tarihi, 5 Temmuz 2021’dir.

3) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

4) Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte şairin kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

5) Aksoy Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

6) Seçici kurul Hidayet Karakuş, Turgay Fişekçi, Haydar Ergülen, Metin Turan ve aile adınaSevgi Özel’den oluşmaktadır.

7) Her şair, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir. Ödüle değer görülen yapıtın şairine, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

9) Ödül töreni, 26 Eylül 2021’deki 89. Dil Bayramında yapılacaktır.

10) Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

                                      

Bilgi için:

Tel. 0312-425 83 60; belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

www. dildernegi.org.tr

 

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter