AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Şerafettin Turan'ın Yaşamöyküsü
         Bilim insanı, tarihçi, yazar, Dil Derneği Onursal Başkanı, Atatürk'ün Türk Dil Kurumu'nun son başkanı.

Şerafettin Turan, 13 Haziran 1925'te Van'ın Erciş ilçesinde doğdu.

lkokulu Bitlis'te, ortaokulu Muş'ta, liseyi Erzurum'da okudu. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi (1946). Enstitüde (1946-1948) ve Ankara Etnografya Müzesi'nde (1948-1952) asistan olarak çalıştı. Bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'ndeki öğrenimini sürdürerek, 1951'de bitirdi. 1952'de Türk Tarihi asistanlığına atandı. 1954'te doktor oldu. 1956'da doçent ve 1964'te, profesör oldu. 1969-1972 arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi dekanlığı yaptı. 1973'te "Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı" Başkanlığı'na getirildi.

 Bir yıl süreyle İtalya arşiv ve kütüphanelerinde araştırmalar yaptı. Ayrıca TRT Yönetim Kurulu Üyeliği (1972-78), Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı (1978-79), Türk Dil Kurumu Başkanlığı (1977-83), Dil Derneği Başkanlığı (1992-2000) görevlerini üstlendi.

Şerafettin Turan dilbilimci olmadan Türk Dil Kurumu Başkanı olan tek kişidir. Bu görevini 1983 yılında Türk Dil Kurumu kapatılıp devletleştirilinceye dek sürdürdü. 1983'te cunta yönetiminin TDK Başkanlığı görevinden istifa etmesini ve yönetimi devretmesini istemesi üzerine şu tarihsel sözleri söylemiştir: "Türk Dil Kurumu’nu size devretmiyoruz, siz teslim alıyorsunuz!"

1987 yılında eski TDK üyeleri ile beraber Dil Derneği'nin kurucu üyeleri arasında  12 Eylül dönemi dernek yasakları nedeniyle yer alamamıştır ancak daha sonra üye olmuş ve yönetim kuruluna seçilmiştir.

Yakın tarihimiz konusunda yedi ciltlik "Türk Devrim Tarihi" isimli alanındaki en kapsamlı çalışmalardan birini hazırladı. Anılarını "Anılarla Türkiye Gerçeği" kitabında topladı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Belleteni, Türk Tarih Kurumu Belgeler, Türk Dili dergilerinde ve İslâm Ansiklopedisi’nde Türk tarihi ve kültürü üzerine bilimsel yazılar yayınladı.

Türk-İtalyan ilişkileri konusundaki araştırmaları nedeniyle, İtalyan Hükümetince Cavaliere Nişanı ile ödüllendirildi (1970); 1997'de Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) Bilim Ödülü'nü, Türk Devrim Tarihi/4 'Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye' ile 1999 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü'nü, 2007’de Dil Derneği Dil Devrimi 75. Yıl Onur Ödülü’nü aldı.

15 Ekim 2015 tarihinde aramızdan ayrıldı.

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter