AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Prof. Dr. Şerafettin Turan Ödülü Katılım Koşulları
 

DİL DERNEĞİ PROF. DR. ŞERAFETTİN TURAN YARIŞMASI

 

15 Ekim 2015’te yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Türkçeye, kültür ve devrim tarihine, gençlerin yetişmesine emek veren, Dil Derneği’nin onursal başkanı Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dile ve toplumsal yaşama duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla yükseköğrenim gençliği arasında Dil Derneği Prof. Dr. Şerafettin Turan Yarışması adıyla bir düşünyazı (makale) yarışması düzenlemiştir.

Yarışma koşulları şöyledir: 

1) Yarışmaya 17-25 yaş arasında olan (yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışındaki)  yükseköğrenim gören gençler katılabilir.

2) Adaylar yarışmaya bilgisayarda yazılan 500 ya da 700 sözcüklü tek düşünyazı (makale) ile katılabilir.

3) 2020’de ödül verilecek yarışmanın konusu “cumhuriyetin kültür devrimi”dir.

4) Yarışmaya gönderilecek yazı, daha önce başka bir yarışmaya gönderilmemiş ve yayımlanmamış olmalıdır.

5) Ödül, 1000,00 (bin) TL’dir.

6) Ödüle başvuru, 1 Kasım 2019’de başlayacak, 30 Ocak 2020’de sona erecektir.

7) Adaylar yazısını dildernegi@dildernegi.org.tr adresine gönderecektir.

8) Ödül, 3 Mart 1924’te kabul edilen (Hilafetin Kaldırılması; Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması; Eğitim ve Öğretim Birliği) Devrim Yasalarının 96. yıldönümü için Mart 2020’de yapılacak olan törende verilecektir.

9) Seçici kurul  Sevgi Özel, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ve Prof. Dr. Necdet Adabağ’dan oluşmaktadır.

Bilgi için: dildernegi@dildernegi.org.tr

                   Tel. 0312. 425 83 60 


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter