AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Prof. Dr. Cevat Geray Ödülü
 

23 Temmuz 2018’de yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Türkçeye, halk eğitimine, kent kültürüne ve gençlerin yetişmesine emek veren, Dil Derneği’nin kurucu başkanı Prof. Dr. Cevat Geray’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dile ve toplumsal yaşama duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla yükseköğrenim gençliği arasında Dil Derneği Prof. Dr. Cevat Geray Yarışması adıyla bir düşünyazı (makale) yarışması düzenlemiştir. 

Ödül, 22 Nisan 2020’de Dil Derneği’nin 33. kuruluş yıldönümü için yapılan törende verilecektir.

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2022 - 412. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter