AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ŞUBAT 2020 - 384. SAYI
Yayın Yönetmeninden
Ertuğrul ÖZÜAYDIN
       ŞİİRİ GÖRSEL KILMAK

 

Görsel şiir kavramı yakın geçmişte yazın dünyamıza kazandırılmış olsa da antik çağdan günümüze değin uzun bir yolculuğu vardır. Süslü harflerle geliştirilen yazı teknikleriyle birlikte canlı cansız nesnelerin resimlenerek yazılışı bir tür şiirsel hava içerir, Yüksel Pazarkaya‘nın belirttiği gibi ‘’Osmanlı bezemeciliği, el yazmacılığı ve güzel sanatlar ile yazının kaynaşması bu şiirin önekleri sayılabilir.’’ Ayrıca Divan Edebiyatında görselliği öne çıkaran şiirlerin yazıldığını biliyoruz.

Yazının tümü için tıklayınız: Yayın Yönetmeninden

 

Şiiri Görsel Kılmak / Ertuğrul ÖZÜAYDIN

Dilin Ölümünün Toplum Dilbilimsel Yönleri / Ahmet KOCAMAN

‘Savaşma Seviş’ / Tuğrul KESKİN

Özleşme Savaşımında Büyük Devrimcilerle / Hürriyet YAŞAR

Şiirler / Hüseyin YURTTAŞ

Edebiyatta “Ayna” İmgesi / Raşel Rakella ASAL

“Komisyon, Komisyoncu, Komisyonculuk” Sözcüklerini Türkçeleştirelim / Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Proust, Housmann Bulvarı 102 ve Yazınsal Katedralin İnşaası / Zeynep Sibel SİPAHİ

Şiirin Tan Yeri / İsa KÜÇÜK

Sarmısak mı Sarımsak mı / Nesrin PEKCAN

Gecenin İki Yarısı / Mustafa BİLGÜCÜ

Özdemir İnce’den Elli Turfanda Miir / Halit PAYZA

Karşılaşma / Günay GÜNER

Bir Sözlük Yazarının S’si / Pelin YILMAZ

Melih Cevdet Anday / Hatice KAYA

Gazetecilik ve Uğur Mumcu / Umut ÖZKAN

Su / Hüseyin ÇAĞIRAN

Türkçede Adıllama İle İzleme / Ömer DEMİRCAN

Bu Ben miyim? / Necle KARATAŞ

"Ben Ruhi Bey Nasılım" Ekseninde Bir Anlatım Olanağı Olarak Şiirde Öyküleştirme Sorunu Üzerine / Cansu AYDIN

GERÇEKLER YANSIMALAR / Haz: Güneş ÇAKMAKOĞLU

·         Dil-Ekin Söyleşisi: Sevgi Özel ile “2020 Gündemimiz”

·         Dil Derneği üyesi Edebiyat Öğretmeni Cevdet İrketi yaşamını yitirdi.

 
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Aralık 2020 - 394. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter