AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
TEMMUZ 2020 - 389. SAYI
Yayın Yönetmeninden
Ertuğrul ÖZÜAYDIN
      

ÇALIŞMAK ALANIDIR YAZMAK

Türkçenin yolunu açan Dil Devrimi uzun uğraşlar sonucunda amacına ulaşmıştır, denebilir. Peki, tamamen amacını gerçekleştirmiş midir? Bunu diyebilmeyi çok isterdik; ama gel gör ki aradan geçen bunca yıl sonra bile bugün de anadilimizin gelişmesi ve genişlemesinin önüne durmak isteyenleri görmekteyiz. Yetmişlerde, seksenlerde tartışılan dil bilinci, özleştirme, yazım kuralları gibi birçok dil sorununun hâlâ karşımıza çıkması üzücüdür.

         Türkçenin konuşma ve yazı dili olarak böylesine geliştiği, dil ve yazım birliğine (birçok noktada) kavuştuğumuz şu günlerde bile Dil Devrimine karşı düşünenlere, dil gerçeğiyle yüzleşmekten kaçan, korkanlara karşın, devrime bağlı bir çizgi oluşturmuş ve bu çizgide yürüyen aydınlarımızı anmak bir borçtur. İşte bu yola düşenlerden biri de Tahsin Yücel'dir. 
         
               
               Yazının tümü için tıklayınız: Yayın Yönetmeninden

 

Çalışmak Alanıdır Yazmak / Ertuğrul ÖZÜAYDIN

Türkçenin Ödünsüz Kalemi Prof. Dr. Tahsin Yücel / Sevgi ÖZEL

Tahsin Yücel’in Bakışıyla Toplum, Dil, Kültür / Nedret Öztokat KILIÇERİ

Dil Devrimi ve Sonuçları Üzeri Gözlemler / Emel ERGUN

Tahsin Yücel Yalan Romanında Yapısal Dilbilim ve Göstergebilim İzleri / Kubilay AKTULUM

Tahsin Yücel Anlatısında Göstergesel Olan / Feridun ANDAÇ

Gerçek Bir Aydın Olarak Tahsin Yücel / Duygu Öztin PASSERAT

Tahsin Yücel Türkçe Sevdasının Görünmez Çalışkanı / Öner YAĞCI

Tahsin Yücel’in Gökdelen Adlı Romanının Ekokritizm Açısından Değerlendirilmesi

/ Selma ELYILDIRIM

Kumru’nun Erken Haber Verilen Sonu / Ayşe KIRAN

Çelişki, Karşıtlık ve İkilemlerin Sorgulandığı Bir Öykü: Tahsin Yücel’in Komşular’ı  / Hanife Nâlân GENÇ

“Yüzyılın En Şahane Bıyığı Toprağa Verildi”: Tahsin Yücel’den Bıyık Söylencesi / Ayten ER

Tahsin Yücel’in Roman Anlayışı / Ali TİLBE

Tahsin Yücel Adının Çağrışımları / Hürriyet YAŞAR

Tahsin Yücel Kaynakçası
 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter