AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ARALIK 2020 - 394. SAYI
Yayın Yönetmeninden
Ertuğrul ÖZÜAYDIN
      

ORHAN VELİ KANIK

Geçmişten gelen birtakım özelliklerin yerine yenisini işlevsel kılmak düşüncesi her dönem şiirin vazgeçilmez işi olmuş. Şair hep bir arayış, bir sınırları aşma, alışkanlıklar dışına çıkma anlayışı gütmüş. Orhan Veli denince de ilk bu söylediklerimiz akla düşer. Garip akımının yaratıcısı o günlerde şiirin bir başka söyleme gereksinim duyduğunu ve bu nedenle bir başka anlatım çevresinde bilinen kalıplardan uzaklaşmak gereğini düşünür. Alışılmış hece, uyak gibi kalıpları şiirine almaz. Eskiyi bırakır, ölçüsüz, uyaksız şiir yazar. Söz sanatlarına değer vermez, açık ve yalın anlatımı benimser. Bu türden sınırlamaların şiirinin belirleyici özellikleri durumuna gelmesi şiirinin niteliğine bir katkı vermeyeceğini düşünür. Aynı görüşte birleşen arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la yeni akımının başlıca sürdürücüsü olurlar.

 
             
               Yazının tümü için tıklayınız: Yayın Yönetmeninden

 

Orhan Veli Kanık / Ertuğrul ÖZÜAYDIN

“Kızı”, “Oğlu” ve “Zade” Sözcükleriyle Oluşturulan Sözlükbirimler Üzerine / Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Söylemden Söyleme / Ertuğrul EFEOĞLU

Şiirler “Bir Haber”, “Yeni Bir Ses” / Habib BEKTAŞ

Dil / Yekta Güngör ÖZDEN

Öğrenci Şiirleri: Senin Sayende / Esma Betül BAKICIOL

Çeşitli Anlam Kuramları / Türkçesi: Ahmet KOCAMAN

Akıl Tutulması mı, Aklın Yanıltılması mı? / Hürriyet YAŞAR

Şiirler: Körlük, İlk Yardım / İsa KÜÇÜK

Büyüklük Hastalığı Olayları / Ali Turgay KARAYEL

Halkçı Hasan Âli Yücel / Mevlüt KAPLAN

Kesit / Aytekin KARAÇOBAN

Küçük Ağa’dan Kartallı Kazım’a / Umut ÖZKAN

Sahne II / Okan Süha YILDIRIM

Türkçe Ezgilemede 'Odak- Seçen Vurgusuz -Ek'ler / Ömer DEMİRCAN

Dünde Kalsın / Asım ÖZTÜRK

Aziz Nesin’in Atatürk’le Konuşması / Özlem GÜLER

“Pandemi” Sözcüğünü Türkçeleştirelim… / Yusuf ÇOTUKSÖKEN

İtalya’da İtalyanlara Türkçe Dilbilgisi Öğretimi/ Süreci (M) 1. Ses Bilgisi ve Yazım / Resul KAYA

Öğrenci Şiirleri: Atam / Alya ALKIVILCIM, Bilir misin / Öykü GÜLER

Öğrenci Şiirleri: Minnettarız / Kuzey GÜVELİ

Kısa Kısa Deneme Deneyelim 3 / Yaşar ÖZMEN

Gerçekler Yansımalar / Haz: Güneş ÇAKMAKOĞLU
 

·      Dil Devriminin ödünsüz savaşımcısı, derneğimizin kurucu üyesi  Ali Dündar yaşamını yitirdi!

  
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Aralık 2020 - 394. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter