AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
AĞUSTOS 2021 - 402. SAYI
Yayın Yönetmeninden
Ertuğrul ÖZÜAYDIN
      

YAYIN YÖNETMENİNDEN

Her dergi kendine özgü biçimiyle, içeriğiyle yazın dünyasında varlığını duyumsatmak ve orada kendine bir yer edinmek, edindiği bir yer varsa onu korumak çabası içindedir. Farkında olsun olmasın varoluşuna bu sınırlar içinde işlevsel nitelik kazandırabilir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu anlayış egemenliğini sürdürüyor. Bununla birlikte dergideki yazılar, şiirler, dergideki öyküler ve bütün bunları tamamlayan çizgiler, görseller kendi başına ayrı bir güzellik sergiler. Dergi metinlerinin birincil amaçları, kendi gerçekliğiyle ve yazınsal özellikleriyle o sayfalarda anlam kazanmalarıdır.

  
               Yazının tümü için tıklayınız: Yayın Yönetmeninden

 

Yayın Yönetmeninden / Ertuğrul ÖZÜAYDIN

Türkçenin Bilgisiz Bilgiçleri!.. / Hidayet KARAKUŞ

Demek / Ferruh TUNÇ

“Entübasyon” ve “Entübe” Sözcüklerini Türkçeleştirelim / Yusuf ÇOTUKSÖKEN

Yaşam / Ayla ÇINAROĞLU

Bilgi Çağı Söylenceleri / Hürriyet YAŞAR

Kanyak / Selma ÖZHAN

Yazın Türleri ve Yazarlık Sorunları / Celal İLHAN

Hep, Hiç / İsa KÜÇÜK

Misafir Gelecek Bu Akşam / Murat ÇAĞLAR

Türkçenin Sadeleşme Hareketinde Sami Paşazade Sezai’nin Yeri / Şafak KARAKOÇ

Dilhan / Yaşar ÖZMEN

Çevre Edebiyat İç İçe / Ferzan SARPKAYA

Kuyuda / Yusuf ÇAĞLAR

Belediye Otobüsüne Kimler Biner / Şahizer Senem TELLİ

Pas / Okan SÜHA

İnsan Olmak / Hatice Sönmez KAYA

Deniz // deniz / Nilüfer UÇAR

Kardeşim Can Yücel / Mevlüt KAPLAN

Kurak / Muhammed GÜZEL

 
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2022 - 412. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter