AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Şiir Yarışması Katılım Koşulları

Yitirdiğimiz değerli Yazar, Şair, Gazeteci Gürhan Uçkan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Dil Derneği ile İsveç Atatürkçü Düşünce Derneği üniversite gençliği arasında “Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Yarışması” düzenlemiştir.

Yarışmaya Katılma Koşulları

1) Adaylar ödüle en az üç, en çok beş şiirle katılabilir.

2) Adaylar üniversite öğrencisi olmalıdır.

       3) Adaylar konu seçiminde özgürdür.

4) Ödül “tek” adaya ve şiire verilir, bölüştürülmez.

5) Yarışmaya gönderilecek şiir, daha önce başka bir yarışmaya katılmamış ve yayımlanmamış olmalıdır.

6) Şiirin bilgisayarla yazılması, her şiirin bir sayfa olması, tüm şiirlerin CD’yle gönderilmesi zorunludur.

7) Ödül, 750,_ (yediyüzelli) TL’dir.

8) Ödüle başvuru, 1 Ağustos 2016’da başlayacak, 30 Nisan 2017’de sona erecektir.

9) Yarışmacı, şiirlerini 6 kopya çoğaltarak adını, soyadını, özgeçmişini, açık adresini, telefonunu, e-postasını yazdığı diğer sayfayla birlikte 30 Nisan 2017'ye dek Dil Derneği’ne (Konur Sok. 34/4 Kızılay-Ankara) ulaştıracaktır. 30 Nisan 2017'den sonra gelen ve postada geciken şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.
    
     10) Ödül töreni Mayıs 2017'de Ankara'da yapılacak, ödüle değer görülen şiirin yazarına bir belge ve anmalık sunulacaktır.

Seçici kurul Işık Kansu, Çiğdem Sezer, Nazım Mutlu, Ertuğrul Özüaydın, Ergül Çetin ve Günay Güner’den oluşmaktadır.

                                                                   Dil Derneği- İsveç ADD

 


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter