AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
5. İzmir Türkçe Günleri (2006)

DİL DERNEĞİ İZMİR TEMSİLCİLİĞİNİN 74. DİL BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

5. İZMİR TÜRKÇE GÜNLERİ

23-29 Eylül 2006

Düzenleyenler: Konak Belediyesi, Dil Derneği
Ana İzlek: "Dilde İletişim, İletişimde Dil"
Savsöz: Sözüm de Yazım da Türkçe!

21 Eylül Perşembe

11.00   Yer: Atatürk Lisesi
Etkinlik: Dil İşliği
Açılış Seslenişleri:
Konak Belediye Başkanı A. Muzaffer Tunçağ
Dil Derneği İzmir Temsilcisi Y. Bekir Yurdakul
Yönetenler: Efdal Sevinçli, Hidayet Karakuş, Mavisel Yener
Katılımcılar: İlk ve ortaöğretimin 6-11. sınıflarından gençler
Sunan: Gürsel Gezen
   

23 Eylül Cumartesi

13.00    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Açılış/ “Dilin Kemiği Karma Karikatür Sergisi”
Sergi Danışmanı: Eray Özbek
   
13.15    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Açış Konuşmaları
Konak Belediye Başkanı A. Muzaffer Tunçağ
Dil Derneği İzmir Temsilcisi Y. Bekir Yurdakul
   
Sunan: A. Orhan Alpayım, Aysel Arabacıoğlu
13.45    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Konferans/ “Dil ve İletişim”
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet Kocaman
   
14.45    Ara
   
15.00    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Toplu Görüşme/ “Televizyon Nece Konuşuyor?”
Konuşmacılar: Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel, Jülide Gülizar, Mustafa Balbay, Osman Çallı
Yöneten: Prof. Dr. Sedat Sever
   
17.00    Ara
   
17.15    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Konser/ “Gökkuşağı Dinletisi”
Sunan: Grup Günberi
Genel Sunum: A. Orhan Alpayım, Aysel Arabacıoğlu

24 Eylül Pazar

13.00    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Söyleşi/ “Dilimizde Tüy Bitse de…”
Konuşmacı: Sevgi Özel
   
Şiirler: Rüştü Asyalı
   
13.45    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Toplu Görüşme/ “Bilim, Teknoloji ve Gündelik Dil”
Konuşmacılar: Prof. Dr. Beno Kuryel, Orhan Bursalı, Yrd. Doç. Dr. Rifat Çölkesen
Yöneten: Doç. Dr. Ferlal Örs
   
15.45    Ara
   
16.00    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Konuşma/ “Kültür Emperyalizminin Gözde Silahı: Teknoloji”
Konuşmacı: Rüştü Erata
Genel Sunum: A. Orhan Alpayım, Şeyda Orak

25 Eylül Pazartesi

10.00    Yer: Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi
Etkinlik: Açış Konuşması
Prof. Dr. Mehmet Yalçın
   
10.20    Yer: Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi
Etkinlik: Gençler Yazdı: Dil İşliği Bildirgesi “İşlikten Kâğıda”
Seslendiren: Dil İşliği katılımcısı gençler
Yönlendirenler: Efdal Sevinçli, Hidayet Karakuş, Mavisel Yener
   
10.50
Etkinlik: Konuşma/ “Türkçem Ne Yaptık Sana?”
Konuşmacı: Rüştü Erata
   
15.00    Yer: İzmir Kız Lisesi
Etkinlik: “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Açış Konuşması: Konak Belediye Başkanı A. Muzaffer Tunçağ
Konuşmacı: Rüştü Erata
Sunan: Haşim Kozakbaş
Genel Sunum: A. Orhan Alpayım, Çiğdem Kılıç

26 Eylül Salı

11.00    Yer: Türkçe Taşı (Konak EÜ Atatürk Kültür Merkezi yanı)
Etkinlik: “Türkçeye Emek Ödülleri” töreni
Yöneten: Y. Bekir Yurdakul
   
12.15    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Şiir Saati/ “Başka Dil Gece Bize”
Sunan: Özel Çamlaraltı Lisesi Şiir Topluluğu
Metin Hazırlık: Y. Bekir Yurdakul
Uyarlama: Erol Aksoy, Haluk Işık
Yöneten: Şengül Kıran
   
13.00    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Söyleşi/ “74. Dil Bayramımız”
Konuşmacılar: Turgut Özakman, Yusuf Çotuksöken
Yöneten: Prof. Dr. Mehmet Yalçın
   
14.00    Ara
   
14.15    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: Söyleşi/ Kılavuzu Karga Olanın…
(Yayımlanışının 120. Yılında, İlk Yazım Kılavuzumuz, Şemsettin Sami’nin “Usûl-i Tenkît ve Tertîb”i Üzerine Bir Değerlendirme)
Konuşmacılar: Çiğdem Kılıç, Efdal Sevinçli
   
15.15    Yer: Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Eşrefpaşa Kültür Merkezi
Etkinlik: “Sonuç Bildirgesi”
Seslendiren: Gürol Tonbul
Genel Sunum: A. Orhan Alpayım, Şeyda Orak

27 Eylül Çarşamba

10.00    Yer: Seniha Mayda İlköğretim Okulu
Etkinlik: Söyleşi/ “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Yöneten: Atila Er
Katılımcılar: Mevlüt Kaplan, Zehra Ünüvar, Z. Seven Turan
   
14.00    Yer: Karabağlar Cumhuriyet Lisesi
Etkinlik: Söyleşi/ “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Yöneten: Gürol Tonbul
Katılımcılar: Erdoğan Aytekin, Erdoğan Baysal, Hakan Cem, Hidayet Karakuş

28 Eylül Perşembe

10.00    Yer: Esentepe İlköğretim Okulu
Etkinlik: Söyleşi/ “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Yöneten: Veli Başak
Katılımcılar: Hacer Kılcıoğlu, Hüseyin Yurttaş, Mehmet Cimi, Zeliha Akçagüner
   
14.00    Yer: Eşrefpaşa Lisesi
Etkinlik: Söyleşi/ “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Yöneten: Haşim Kozakbaş
Katılımcılar: H. Recai Atalay, Halim Yazıcı, Mehmet Atilla, Muzaffer İzgü

29 Eylül Cuma

10.00    Yer: Kadifekale İnkılâp İlköğretim Okulu
Etkinlik: “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Yöneten: Abdullah Bolulu
Katılımcılar: Ekrem Güneş, Hamdullah Köseoğlu, Mavisel Yener, Y. Bekir Yurdakul
   
14.00    Yer: İlkkurşun Lisesi
Etkinlik: “Türkçem Benim Ses Bayrağım”
Yöneten: Saime Bircan
Katılımcılar: Dinçer Sezgin, Filiz Gülmez, Handan Gökçek, M. Sadık Kırımlı

Bu etkinliklere emek veren bütün aydınlanmacılara ve Konak Belediyesine içtenlikle teşekkür ederiz!

 

 

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter