AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ÇYDD GENÇLERİ: "SOKAĞIN DİLİ"

Her ayın son perşembesinde derneğimizde düzenlediğimiz "Dil-Ekin Söyleşileri"nin yirmi beşincisinde, 31 Ekim 2013'te Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi Gençlik Birimi üyeleri, ilgi çekici sunumlarıyla konuğumuz oldu. Üniversiteli gençler"Sokağın Dili" başlıklı söyleşilerini sokaktan derledikleri fotoğraflarla varsıllaştırarak sokakta yaşananların algılarına, düşüncelerine etkilerini aktardı.
     Söz alan konuşmacılar Özge Kocabaş, Semra Mutlu, Merve Elibirlik ve Doğaç Dandik, toplumda ve doğal olarak gençlikte insan hakları ve çevreyle ilgili sorunların yansımalarına, toplumsal paylaşım ağlarındaki tartışmalarına, tepkilerini dile getirirken bireysel aydınlanmalarını yaşadıklarına değinerek -özetle- şunları söylüyorlardı:
     "Yeni kuşaklar eski usul hiyerarşik siyasete uzaklar. Sözlerini doğrudan ve kendi yöntemleriyle söylemek istiyorlar. Bilinç birliği birdenbire ortaya çıkmaz; yaşanan toplumsal sorgulamalar sonucu doğar. Gençlik dönemi, kimlik yapılanmasının gerçekleştiği bir dönem; kimlik yapılanmasının da dayanışmayı, karşı çıkmayı ve sorgulamayı gerektirdiğine dikkat çekmeliyiz.
     Birlikte yaşam ancak birbirini dinlemekle, bir konu üzerinde düşünce alışverişinin tabanını geliştirmekle başarılabilir ve özünde birbiriyle konuşma, anlaşma, ikna etme sürecini gerektirir. Sokakta deneyimini edindiğimiz tam da doğrudan demokrasidir.
     Gençliğin dili ayrıştırıcı, karşıtlaştırıcı, bölücü ve nefretle homurdanan bir dil değil; kapsayıcı, eşitleyici, dalgacı, bir araya getirici, tüm hizipleşmeleri süpürücü bir dil..."

     Gençlerin tutarlı, usçu yaklaşımlarını, yetkinliklerini, özgüvenlerini gözlemlemek onlara ve geleceğimize olan inancımızı pekiştirdi. Kendilerine derneğimizin yayınlarını armağan ederek teşekkür ettik.


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Ocak 2022 - 407. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter