AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
1 Kasım 2011
HARF DEVRİMİNİN 83. YILINDAYIZ!
     Harf Devriminin 83. yılına eriştik. Ancak 2011 Türkiyesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün öncüsü olduğu Harf ve Dil Devrimleri kısır tartışma ve hesaplaşmalara konu edilmekte; Türkiye Büyük Meclisince 1 Kasım 1928’de 1353 Sayılı Yasayla kabul edilen Harf Devriminin, geçmişle bağları kopardığı, ulusu bir gecede okuryazar olmaktan çıkardığı gibi us ve bilimdışı savlar öne sürülmektedir.
     Devrim karşıtı tüm girişim ve söylemlere karşın Harf Devrimi başarılı olmuştur; hiçbir güç, ulusumuzu dinle ilişkilendirilen eski yazı ve dile yöneltemez!
     1 Kasım 1928’de yapılan Harf Devrimi, Mustafa Kemal Atatürk’ün ulusunu iyi tanıyan, ne denli sağduyulu bir önder olduğunu kanıtlayan, Türkçe üzerindeki boyunduruğu kaldıran görkemli bir devrimdir. Bu devrim, 83 yıl önce her yaştaki insanı tez zamanda okuryazar yapmış; yurttaşlar, cumhuriyetin getirdiği yeniliklerle geçmişteki yaşamı sorgulama olanağı bulmuştur. Harf ve Dil Devrimlerini karalayanlar da bu iki devrimin olanaklarından yararlanarak konuşup yazmaktadır. Devrim karşıtlığından çıkar sağlama umudu olan bir kesim, Türk Devriminin her aşamasını olduğu gibi, Harf Devrimini de içine sindirememekte, geçmişi diriltme çabalarını sürdürmektedir. 83 yıl sonra Harf Devrimini tartışma konusu yapanlar, çocuklarımızın Türk Devrimine ve Türkçeye güvenini sarsmaktadır. Oysa Harf Devrimiyle edindiğimiz yeni yazımız, yanlışıyla doğrusuyla dünü doğru değerlendirmemizi, ekinsel değerlerimizi doğru anlamamızı sağlamıştır. Bugün Harf ve Dil Devrimlerini karalayanlar, yine halkın inancını kullanmak isteyen, halkın ussal ve bilimsel olandan uzaklaşmasına çanak tutan ve bundan çıkarı olanlardır. İşte, 2011 Türkiyesinde yaşanan birçok sıkıntının, devrimlerle hesaplaşmanın temelinde yatan da budur!
     Harf Devrimi, yazının inançla hiç ilişkisi olmadığını kanıtlayan; Türkçenin olanaklarını görme ve kullanma bilincimizi güçlendiren görkemli bir devrimdir. 
     Biz, Atatürk’ün kurduğu 88. yaşındaki laik cumhuriyetimize olduğu gibi, Atatürk’ün başlattığı Harf ve Dil Devrimleriyle ivme kazanan ve bir bütün olan Türk Devrimini de sonsuza dek savunacak, her durum ve koşulda Türk Devrimine sahip çıkacağız!
     Bu duygularla Harf Devriminin 83. yılını kutluyoruz!
                                                                                                             DİL DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Ağustos 2023 - 426. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter