AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
19 Mart 2010
Yurtseverlere ve Bütün Cumhuriyet Savcılarına Sesleniyoruz:
HARF DEVRİMİ ÇİĞNENİYOR!
     Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Yıllardır seslenmiyor; haykırıyoruz. Yabancı adlandırma sarhoşluğuna kapılan kurum ve kişiler de yetkililer de ilgisizliğini sürdürüyor.
      
Bir ülkenin ortak (resmi) dili, o ülkenin bağımsızlığının, ulusal birliğinin simgesidir. Ekonomik ve siyasal gücü ne olursa olsun, hiç kimsenin ve hiçbir kurumun ortak ölçünlü dili ve yazım birliğini bozma yetkisi yoktur!
      
Harf Devrimi açıkça çiğneniyor. Ürün ve işyeri adlarında, kitle iletişim araçlarında “x,w,q” harfleri savurganca kullanılıyor. Yasa tanımazlık sessiz harflerin okunuşundan başlıyor.
      
1 Kasım 1928’de kabul edilen yasada sessiz harflerin nasıl okunacağı belirtilmiştir. Bu devrim yasası, Anayasanın güvencesi altındadır. Bu nedenle ve bilinçsizce başka dillere özenerek; “ce”yi “si”; “fe”yi “ef”; “ge”yi “ji”; “he”yi “eyc; aş; haş”; “ke”yi “ka”; “le”yi “el”; “me”yi “em”; “ne”yi “en”; “se”yi “es”; “re”yi “ar”; “te”yi “ti”; “ve”yi “vi” biçiminde okumak yanlıştır!
      
Türkçenin seslerini bozmak; Türkçeye saygısızlıktır! Yasa tanımazlıktır!
      
Aynı yasa tanımazlık ürün ve işyeri adlarında da görülüyor. Bilgisunarda yapılacak kısa bir yolculuk, TV ad ve izlenceleri, gazete ve dergiler, yapılar, türlü yiyecek giyecek vb. adları Harf Devrimine vurulan darbeyi görmemizi sağlıyor. İşte kimi kurum, işyeri, ürün, izlence… adlarından birkaç örnek:
      
“Worldcard; jigsaw (çocuk oyunu); Bebemax Bebek Emzirme Yastığı; Show TV, İbo Show; Fox TV; Ülker Browni; Eti Crax; Protex Sıvı Sabun;  Flower Center & Peyzaj; Fox Brown (giysi); Wolf King (yarış atı); Wine House; Quick China; Çanka Restaurant - Banquet; Eresin Crown Hotel Mosaic Restaurant; Turquoise Cafe-Restaurant-Bar; Wonderland Eğlence Merkezi; Whispers Cafe ve Restorant; Neco New Line; Xcr Sportswear; Trexport Tekstil; Martex Kumaşçılık; Beytex İş Elbiseleri; Ela Quality Resort; Wish Otels & Resorts / Wish Grand Kemer Otel; Best Western Empire Palace İstanbul; Peramax…"
      
Eleştirdiğimiz, adı geçen ve geçmeyen kurumların hiçbirine kişisel tepkimiz, düşmanlığımız yoktur; hiçbirini birebir tanımayız. Tersine yaratıcı aklın; çağdaş bilim, sanat ve uygulayımbilim olanaklarının yansıtıldığı her ürün ve işyeriyle övünürüz; ama Harf Devrimini çiğneyen, Türkçeyi yaralayan yabancı adlandırma savurganlığından utanç duyuyoruz. Bu dil özensizliği, Türkçeyi yeniden yabancı dillerin boyunduruğu altına itiyor; anamaldan güç alan yasa tanımazlık yaygınlaşıyor!
      
Bu duyarsızlık niye? Yasa tanımazlık neden? Türkçe sözcüklerin de kullanıldığı adlandırmalar aynı zamanda gülünç değil mi? Bu gülünçlüğü ülkemize ve dilimize yakıştırmak niye? Bu nasıl bir “milliyetçilik”tir?
      
Yerli üretimde “x,w,q” harflerini kullanmak yasa tanımazlıktır! Yabancı bir kuruluşun Türkiye’de yaptığı, sattığı, sergilediği her şeyin adı, dil bilinciyle Türk abecesine uygun yazılabilir. Başka ülkeler ülkemize “Turkey”, ürünlerimize “made in Turkey” demiyor mu? Başka ulusların diline, abecesine gösterdiği saygıyı biz neden kendi dilimize gösteremiyoruz?
      
Türkiye Cumhuriyeti sömürge değildir; işgal altında da değildir! Bu yapılan ne küresel gelişmeye ayak uydurmaktır; ne AB’ye yaklaşmaktır! Hangi AB ülkesi dilinden ödün veriyor? Kişi ve kurumlar abecemize ve dilimize saygılı davranmıyorsa bu duyarsızlığa son vermek için yurtseverler daha güçlü tepki vermeli; yasaları uygulama yetkisindeki kurumlar da bir an önce gereğini yapmalıdır!
                                                                                                                            Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
                                                                                                                                           Sevgi Özel

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Ağustos 2023 - 426. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter