AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ 15. OLAĞAN GENEL KURULU

Değerli Üyemiz,

29. yılına erişen derneğimizin 15. Olağan Genel Kurulu, 24 Eylül 2016 Cumartesi günü, saat 11.00'de  Türk Hukuk Kurumu salonunda (Adakale Sok. No. 28 Yenişehir–Ankara) yapılacak, aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

15. Olağan Genel Kurulda derneğimizin amacına yaraşır ilgi ve çoğunlukla bir araya geleceğimize inanıyoruz.

Yönetim kurulumuz adına en içten saygılarımızla.

Dil Derneği Yönetim Kurulu Adına Başkan

Sevgi Özel


DİL DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Dil Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurulu,
10 Eylül 2016 Cumartesi günü, saat 11.00’de, Konur Sok. 34/4’te yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa
2. toplantı 24 Eylül 2016 Cumartesi günü, saat 11.00’de
Türk Hukuk Kurumu salonunda
(Adakale Sok. No. 28 Yenişehir–Ankara)
aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.

                GÜNDEM

                1- Açılış,
                2- Başkanlık Kurulunun seçimi,
                3- Başkanın konuşması,
                4- Konukların konuşması,
                5- Yönetim ve Denetim Kurulu yazanaklarının okunup görüşülmesi,
                6- Yönetim Kurulunun aklanması,
                7- Yeni dönem bütçe kestiriminin görüşülmesi,
                8- Tüzük değişikliklerinin görüşülüp oylanması,
                9- Seçimler,
              10- Dilekler, kapanış.
 
 
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2020 - 384. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter