AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Eylül 2014

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sevgili Dostlar,

Dil Bayramınız kutlu olsun!

Birinci Türk Dil Kurultayının toplandığı gün olan 26 Eylül, kurultayda alınan kararla Dil Bayramı olarak kutlanır. Bu kurultay, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun (o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin) ilk kurultayıdır.

Hükümete başvuru yapıldı ve 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu. Kurumun Başkanı Samih Rifat, Genel Yazmanı Ruşen Eşref Ünaydın oldu; Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Celal Sahir Erozan da kurucu üyelerdi. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Kurultay adı verilen ilk genel kurulu 26 Eylül 1932 günü Dolmabahçe Sarayında başladı. Kurultayda, Türk Dil Kurumu’nun tüzüğü üzerinde çalışılmış, tüzüğün birinci maddesinde şu yargıya yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin yüksek koruyucu başkanlığı altında 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adlı bir cemiyet kurulmuştur."

Derneğin amacı da şöyle belirlenmişti:

"Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, Türk dilinin öz zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir."

Kurultayın son gününde, her yıl 26 Eylülün derneğin Dil Bayramı olarak kutlanması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Biz de her yıl 26 Eylülü, Dil Derneği’nin düzenlediği etkinliklerle, Dil Devriminin yıldönümü olarak coşkuyla kutluyoruz.

Agop Dilâçar, Mustafa Kemal Atatürk’le yoldaşlığı Suriye cephesi yıllarından başlayan, Türkçemizin ustalarından, Dil Devriminin öncülerinden değerli dilcimizdir. Türk Dil Kurultayına, Atatürk tarafından çağrılı olarak eşiyle birlikte Sofya’dan gelir, bildiriler sunar. Gelişinde çiçeklerle karşılanmıştır. Türk Dil Kurumu’ndaki emeği unutulmaz. Bilge öndere Atatürk soyadının verilmesini Agop Dilâçar’ın önerdiği, Atatürk’ün imzasını tasarladığı, Dilâçar soyadını ise Atatürk’ün koyduğu bilinir. (Aynı zamanda yazı kurulu üyemiz Prof. Dr. Kaya Türkay’ın Türk Dil Kurumu yayını “A. Dilâçar” adlı güzel betiğini okurlarımıza öneriyoruz).

Türk oyun sanatının ustalarından Kerim Afşar’ı bir Dil Bayramı gününde yitirmiştik. Kuşaklar Kerim Afşar’ın eşsiz oyunculuğuyla yetişti. Derinlik bağlamında, ilkçağdan, tarihten çıkıp gelmiş gibiydi. Sanatı halkla buluşturmak yönünde sürekli çalıştı. Dil Devriminin ödünsüz savunucusuydu. Dil Derneğimizin korunmasında da yaşamsal katkıları vardır. Aramızdan ayrılışının ardından başlatılan Dil Derneği Kerim Afşar Ödülüyle Türk oyun sanatına yeni değerler kazandırılıyor. Onur duyuyoruz.

Prof. Dr. Sevda Şener Öğretmeni yitirmenin acısı içindeyiz. Öyle büyük güzellik kattı, insanlar yetiştirdi ki hiçbir zaman unutulmayacak. Işıklar içinde yatsın.

Agop Dilâçar, Kerim Afşar, Samim Kocagöz, Azra Erhat, Yılmaz Güney, Erkan Yücel, Şinasi, Ruhi Su, Ahmet Rasim, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nu saygıyla anıyoruz.

Ayrıca usta Yazar Orhan Kemal’i de doğumunun 100. yılında saygıyla anıyoruz. Bereketli topraklar Orhan Kemal’in yapıtlarıyla anlamlı.

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Aralık 2018 - 370. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter