AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Ekim 2014

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sevgili Dostlar,

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Ulusun, belirlediği çağdaş, bilimsel kurumlar yoluyla kendini yönetmesidir cumhuriyet. Bilge önder Mustafa Kemal Atatürk, yarattığı Türk Devriminin ilk aşamasından başlayarak kamutaylar kurmuş, düşüncelerini benimsetmeye çalıştığı kamutayların onayını alarak, halkıyla birlikte eylem yapmış, devrimi başarmıştır. Bu gerçek cumhuriyettir, demokrasinin koşullarını oluşturmaktır.

Günümüz dünyasında birçok ülke yönetiminin adında “cumhuriyet” sözcüğü var ama uygar, çağdaş ölçütlere uymayan yönetimleri, adında yazılı olsa da cumhuriyet saymak olanaksızdır. Türkiye’de cumhuriyete, deyim yerindeyse, sayı vermeye hevesliler her zaman oldu. Ne ki başaramadılar, başarmaları olanaksız. Her zaman gülünç duruma düştüler. Son deneyim de bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur.

Doğan Kuban, Cumhuriyet gazetesi Bilim Teknoloji dergisindeki yazılarında dilin, Türkçenin değerini de açıklıyor. Ulusumuzun geri kalma sürecinin tarihsel nedenlerini Türkçe bağlamında da sorguluyor. Sayın Kuban’a gönül borcumuzu sunuyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığında tasarlandığı anlaşılan, “Türkçe öldü” başlığıyla ortaya konan, imam hatiplerde Türkçeyi yasaklama girişimini kınıyoruz! Bu anlayışa karşı tüm gücümüzle savaşım vereceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

Darbe TDK’si Kürtçe-Türkçe/Türkçe-Kürtçe Sözlük yayımlamış. Anlaşılan, siyasetin değirmenine su taşımak çabasında. Diğer budunların dilleriyle ilgili sözlükler sırada olmalı. Türkçeyi bozmakla yetinmemişler, Türkiye’deki budunsal dilleri bozma aşamasına ulaşmışlar!

Yine bir ekim ayında Ömer Asım Aksoy, Agâh Sırrı Levend, Oğuz Tansel, Metin Eloğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Mustafa Seyit Sutüven, Fakir Baykurt, Ziya Gökalp ile Behçet Kemal Çağlar’ı saygıyla anıyoruz.

Dergimiz Çağdaş Türk Dili’nin de yazarlarından olan Mustafa B. Yalçıner’i de kısa zaman önce yitirmenin acısını yaşıyoruz. Yalçıner, aynı zamanda öykücüydü, çevirmendi. Gerçemek dergisinin sahibi ve genel yayın yönetmeniydi. Değerli öykü kitapları yazdı. Işıklar içinde yatsın.

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2019 - 372. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter