AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Aralık 2014

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sevgili Dostlar,

Yeni yılınız kutlu olsun! Sayın okurlarımızı gerçekten yenilenmiş, esenlik dolu bir gelecek dileğiyle selamlarız. Çocuklarımızın yeni yılını da yürekten kutlarız. Nice yıllara.

27 Aralıkta Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişi Türk ulusu için bir şenlik günüdür. Mustafa Kemal Atatürk, Havza’dan, Amasya’dan, Erzurum’dan, Sivas’tan kamutaylarla buluşturduğu halkının güçlü desteğini almış olarak ulaştığı Hacıbektaş’ta geceler. Derin söyleşilerle süren saatlerde, Mustafa Kemal’in önderliğine, bağımsızlık savaşına kesin adanmışlık bilinci yeniden açıklanır, yeni bir boyut kazanır. Anadolu’nun namuslu, yiğit insanları tüm güçleriyle, olanaklarıyla Mustafa Kemal’in buyruğunda savaşmaya ant içerler. Özgürlük yoluna baş koyulmuştur. Tarihinde emekçilerce, ahi örgütünce yönetildiği dönemleri yaşamış, padişaha başkaldırmış Ankara’ya gelişi Mustafa Kemal’in başlattığı başkaldırının en önemli dönemeçlerindendir. Bu kutlu günün yıldönümünde bilge önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, özlemle anıyoruz. Ulusumuzun bu güzel, anlamlı, şenlik günü kutlu olsun!

Çağdaş Türk Dili olarak Ankara’ya karşı, özellikle son yıllarda ivmesi artan saldırıları püskürtmekte, boşa çıkarmakta kararlıyız. Yazar Savaş Sönmez’in dergimizde Ankara Yazıları, Ankaralı Kitaplar başlıklarıyla sürdürdüğü yazılar yurt belleğini, cumhuriyet ve aydınlanma bilincini diri tutmak, gelecek kuşaklara aktarmak yönünde çok değerli katkı sağlamaktadır. Ayrıca biliyoruz ki dil yaşamın her alanı ve anıyla ilgilidir. Dolayısıyla dil savaşımı diğer alanlardan ayrı görülemez, daraltılamaz.

Prof. Dr. Rennan Pekünlü yasaların gereğini yaptığı için yıllarca hapis cezasına çarptırıldı. Belli bir çağdışı örgütün üyeleri gibi davranan kız öğrencilerin Prof. Dr. Pekünlü’ye tuzak kurduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Pekünlü, türbanlı öğrencilerin öğrenim hakkını engellemekle suçlandı ama ne ilginçtir ki sözkonusu kız öğrencilerin devamsızlığı yok! Uygar ülkelerde Prof. Dr. Pekünlüler hapislere atılmak bir yana, baş üstünde tutulurlar. Pekünlü, Türkiye’nin Galileo Galileisidir, Giordano Brunosudur. Kararı verenleri, giderek onursuzlaşmış üniversite yöneticilerini kınıyoruz. Öğretmenimiz kesinlikle hapse atılamaz. Prof. Dr. Rennan Pekünlü’ye saygımızı, sevgimizi sunuyoruz.

Bu durumda bu kararları veren mahkemelerin ne mahkemesi, yaşanılan çağın hangi çağ olabileceğini siz okurlarımıza bırakıyorum. (Birkaç anahtar sözcük: engizisyon, ortaçağ, bağnazlık, bilimdışılık…).

Çağdaş Türk Dili’nin bu sayısı yeni yıl sevinciyle de birleşerek şiirli bir sayı oldu. Şiirlerimizde acı egemen olsa da umut da eksik değil.

Umut demişken; toplumbilimciler, gelişmiş, aydınlanmış toplum ölçütlerinin en önemlilerinden birinin, o toplumdaki yurttaşların üye oldukları (kuşkusuz, yükümlülüklerini yerine getirdikleri) örgüt sayısı olduğunda görüş birliği içindedirler. Ne yazık ki aydınlanma savaşımı veren derneklerimiz, demokratik kitle örgütlerimiz, egemenlerin baskıları yetmezmiş gibi, sürekli ve artan akçalı sorunlar içindedirler. Var olmaya, ayakta kalmaya çalışmaktadırlar. Sözkonusu açmaz gerçekken, toplumumuzun geniş bir kesimini oluşturan aydınlanmacı kitlenin sorumluluklarını yerine getirdiği, yeterince duyarlı olduğu söylenebilir mi?

Namık Kemal, Rüştü Onur, Adnan Veli Kanık, Reşat Nuri Güntekin, Cavit Orhan Tütengil, Abidin Dino, Oğuz Atay, Behçet Necatigil, Sunullah Arısoy, Niyazi Berkes ile Gürhan Uçkan’ı saygıyla anıyoruz. Cavit Orhan Tütengil Öğretmenin faşist kıyımcılarca aramızdan koparıldığını nasıl unutabiliriz…

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter