AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
OĞUZ TANSEL 100 YAŞINDA

Her ayın son perşembesinde derneğimizde düzenlediğimiz "Dil-Ekin Söyleşileri"nin otuz birincisinde, 26 Mart 2015'te “Oğuz Tansel 100 Yaşında” başlıklı etkinliğimizle dilseverlerle, Oğuz Tansel dostlarıyla buluştuk.

Halkbilimci-Ozan Oğuz Tansel, Atatürk Devrimini, aydınlanmayı, Dil Devrimini kararlılıkla savunan, Türkçemize en büyük emeği veren yazarlarımızdandır. Oğuz Tansel, 1977 Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü de “Allı ile Fırfırı” adlı masal yapıtıyla kazanmıştı. Yapıtlarında Atatürk’ün Türk Dil Kurumunun üstün yapıtı Derleme Sözlüğü’nde yer alan, ama kullanımı azalmaya yüz tutmuş o güzelim özbeöz Türkçe sözcüklere yeniden yaşarlık kazandırmaya çalıştı.  

Etkinlikte Oğuz Tansel’in bazı yapıtlarını yayımlayan Yapı Kredi Yayınları’nın ozanımızla ilgili hazırladığı saydam sunumu izlendi. Oğuz Tansel’in kızı Prof. Dr. Aysit Tansel babasının sanat anlayışı üzerine ve doğumunun 100. yılı olması nedeniyle 2015 yılı içinde yapılacak geniş kapsamlı bilgi şöleni, Oğuz Tansel Halkbilim Ödülü töreni ve diğer etkinliklerle ilgili bilgiler verdi.

Dil Derneği Onur Ödülü sahibi Çetin Örgen “Oğuz Tansel Şiirinin Sekiz Örnekle İrdelenmesi”, Dil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Çağdaş Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu Üyesi Ozan Ertuğrul Özüaydın ise “Oğuz Tansel’in Şiir Yolu” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Oğuz Tansel’in dostlarından Eğitimci Saim Açıkgöz, Tansel’in kendisine yazdığı, yazın içerikli, ilginç bilgiler içeren mektubu okudu.

Güzel buluşma, Oğuz Tansel’in 100. yaşının pasta kesilerek kutlanması ve Günay Güner’in bağlamasıyla seslendirdiği türkülerle sona erdi.

* * * * *
Çetin Örgen ve Ertuğrul Özüaydın’ın konuşmaları, Çağdaş Türk Dili dergimizin Mayıs 2015 sayısında yayımlanmıştır.

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter