AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Temmuz 2015

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sayın Dilseverler,

12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu. TDK, Dil Devriminin anıt kurumudur; kuruluş tarihi aynı zamanda Dil Devriminin de başlayış tarihi sayılır. 26 Eylül 1932’de Birinci Türk Dili Kurultayının yapılmasıyla devrim dizgesel bir nitelik kazandı. Devrimin her aşaması gelişerek bir diğer aşamayı yarattı. Türkçenin özleşmesi, yalınlaşması, yabancı sözcüklere karşılık türetilmesi ulusun bilgiye, uygarlığa ulaşma ülküsü için yaşamsaldır, zorunluluktur. TDK’nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun!

2 Temmuz 1993’te, Menemen Kıyımına, Kanlı Pazar Kıyımına, Maraş Kıyımına, Çorum Kıyımına, Taksim Kıyımına Sivas Kıyımı da eklendi. Ardından Gazi Kıyımı, Gezi Kıyımı… Onlarca yazarımızı, sanatçımızı, aydınımızı, canımız çocuklarımızı eli kanlı gericilerin saldırısıyla yitirdik. Bu acı dinmez; olanaksız. Geçen zaman içinde, böylesi bir insanlık suçunun sanıkları, tüze dışı uygulamalarla “zamanaşımı” kapsamına sokularak kurtarıldılar. Giderek toplum öylesine gericileştirildi ki kafa kesmesiyle, çarmıha germesiyle, kan donduran kıyımlarıyla tanınan IŞİD ve benzeri İslamcı kıyım örgütlerine binlercesi katılabildi. Sivas’ta hedefe konulan ve kıyımdan son anda kurtulan Aziz Nesin bu acıya daha fazla dayanamadı; 6 Temmuz 1995’te yaşamını yitirdi. Sivas Kıyımında yitirdiğimiz güzel insanlarımızı, Dil Derneği’nde de büyük emeği olan Sevgili Aziz Nesin’i saygıyla, özlemle anıyoruz.

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesidir. Sevr paçavrasının yırtılıp atılmasının belgesidir. Lozan’ın ardında, özgürlük, bağımsızlık yolunda canlarını ortaya koyan binlerce yurtseverin kanı var. Yeni Sevrleri dayatmaya çabalayanlar önünde sonunda tepelenirler. Lozan Antlaşmasının yıldönümü kutlu olsun! Bilge Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşı, cumhuriyetimizin Lozan sözcüsü, dış siyasa ustası İsmet İnönü’yü saygıyla, özlemle anıyoruz.

Okumakta olduğunuz Temmuz 2015 sayımız Yaşar Kemal özel sayısı olarak yayımlandı. Çağdaş Türk Dili’nin Nisan 2015 sayısındaki Yaşar Kemal bölümüyle birlikte varsıl bir toplam oluşturduk. Katkılarını, desteklerini esirgemeyen yetkin yazarlarımıza, okurlarımıza sonsuz gönül borcumuzu sunuyoruz.

Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Cevdet Kudret, Tunalı Hilmi, Zeyyat Selimoğlu, Güngör Dilmen, Muzaffer Tayyip Uslu, Hasan Âli Ediz, Bedrettin Cömert, Mehmet Seyda, Bilge Karasu, Ahmet Kutsi Tecer, Suat Derviş, Sadık Şendil, Hulki Aktunç, Ahmet Uysal’ı yitirişimizin yıldönümünde saygıyla anıyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter