AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Eylül 2015

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sevgili Dilseverler,

Dil Bayramınız kutlu olsun!

Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nun (o zamanki adıyla Türk Dili Tetkik Cemiyeti) ilk kurultayı, Birinci Türk Dil Kurultayının toplandığı gün olan 26 Eylül, kurultayda alınan kararla Dil Bayramı olarak kutlanır.

Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932’de kuruldu. Kurumun Başkanı Samih Rifat, Genel Yazmanı Ruşen Eşref Ünaydın oldu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile Celal Sahir Erozan da kurucu üyelerdi. Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Kurultay adı verilen ilk genel kurulu 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayında başladı. Kurultayda, Türk Dil Kurumu’nun tüzüğü üzerinde çalışılmış, tüzüğün birinci maddesinde şu yargıya yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin yüksek koruyucu başkanlığı altında 12 Temmuz 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti adlı bir cemiyet kurulmuştur.”

Derneğin amacı da şöyle belirlenmişti: "Türk Dili Tetkik Cemiyetinin amacı, Türk dilinin öz zenginliğini meydana çıkarmak, onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmektir.”

Kurultayın son gününde, 26 Eylülün her yıl Dil Bayramı olarak kutlanması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Dil Derneği olarak 26 Eylülü, düzenlediğimiz etkinliklerle, bilinçle, coşkuyla kutluyoruz. 2015 yılı Dil Bayramımızı Türkçemizi oya gibi işleyen Usta Yazar Yaşar Kemal’e armağan ettik. Yine her yılki gibi Dil Derneği Onur Ödüllerimizi de saygın sanatçılarımıza, yazarlarımıza, aydınlarımıza sunuyoruz.

Agop Dilâçar, Mustafa Kemal Atatürk’le birlikteliği Suriye cephesi yıllarına dayanan, Türkçemizin ustalarından, Dil Devriminin öncülerinden değerli dilcimizdir. Türk Dil Kurultayına, Atatürk tarafından çağrılı olarak, eşiyle birlikte Sofya’dan gelir, katılır, bildiriler sunar. Gelişinde çiçeklerle karşılanır. Türk Dil Kurumu’nda onyıllar boyunca Türkçenin gelişmesi ülküsüne verdiği emek hiçbir zaman unutulmayacaktır. Usta dilcimize Dilâçar soyadını Atatürk verir. (Aynı zamanda yazı kurulu üyemiz Prof. Dr. Kaya Türkay’ın, Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nun yayını olan “A. Dilâçar” adlı güzel betiğini okurlarımıza öneriyoruz.)

Türk oyun sanatının ustalarından Kerim Afşar’ı bir Dil Bayramı gününde yitirmiştik. Kuşaklar Kerim Afşar’ın eşsiz oyunculuğuyla, kulaklardan silinmeyecek sesiyle yetişti. Halkın bilincini geliştirmek yönünde sürekli çalıştı. Dil Devriminin ödünsüz savunucusuydu. Dil Derneğimizin çalışmalarına da yaşamsal katkıları vardır. Aramızdan ayrılışının ardından başlatılan Dil Derneği Kerim Afşar Ödülüyle Türk oyun sanatına yeni değerler kazandırıldı.

Fikret Otyam’ı, Tarık Dursun K.’yi, Alaattin Bilgi’yi yitirmenin acısı içindeyiz. Fikret Otyam Anadolu insanının yüz yüze olduğu katı gerçeği en somut ve özgün ortaya koyan yazarlarımızdandı. Tarık Dursun K. savrulan, tutunamayan insanları kıvrak Türkçesiyle yazdı. İnsanlığın bilim kaynaklarından olan Marksçı klasiklerin başyapıtı, Karl Marks’ın Kapital’ini, büyük emeğinin sonucunda Türkçeye kazandıran bilge insan Alaattin Bilgi’dir. Hiçbir zaman unutulmayacaklar. Işıklar içinde yatsınlar.

Agop Dilâçar, Kerim Afşar, Samim Kocagöz, Azra Erhat, Yılmaz Güney, Erkan Yücel, Şinasi, Ruhi Su, Ahmet Rasim, Bedri Rahmi Eyuboğlu’nu saygıyla anıyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter