AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Ekim 2015

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sevgili Dilseverler,

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!

Bilge Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk Devrimini demokrasi, cumhuriyet ve devlet geleneği üzerine kurmuştur. Devrim, ilk aşamasından başlayarak kamutaylara, oylamalara, onaylamalara, halk eylemine dayanır. Atatürk’ün çevresindeki insanlardan hiçbiri onun daha okul yıllarında tasarladığı cumhuriyet yönetimini anlayıp benimseyebilecek devrim ve kavrayış birikimine sahip değildir. Bu nedenle süreç içinde Atatürk’ü yalnız bırakırlar, giderek karşısına geçerler.

Şu açık bir gerçektir ki Atatürk’ü hangi nedenle olursa olsun “diktatör” gösterme olanağı yoktur. Nesnel, bilimsel kanıtlar ve çözümlemeler böyle bir savı daha ilk anda çürütür.

Günümüz dünyasının cumhuriyet sözcüğü bizi aldatmamalıdır. Cumhuriyet, birey özgürlüğünün ve tutumbilimsel bağımsızlığının, eleştirelliğin, usçuluğun, aydınlanmanın olduğu koşullarda cumhuriyettir.

Türkiye, 7 Haziran 2015 seçiminin hemen ardından, deyim yerindeyse kan gölü içinde kaldı. Her gün şehit veren bir ülke olduk. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Işıklar içinde yatsınlar. Cumhuriyetimiz en ağır, yakıcı dönemini yaşıyor. En yetkili ağızlardan yönetim düzeninin değiştiği açıklamalarını duyuyoruz. Bu sonucun oluşmasında cumhuriyete sayı eklemeye çalışan, “numaracı cumhuriyetçiler”in de (özellikle savundukları kimlik siyasetleri nedeniyle) sorumlulukları çok büyüktür. Cumhuriyetimiz, bir kıyım örgütünün egemenlik kurabileceği bir cumhuriyet değildir! Bunu kanıksamamızı kimse beklemesin.

1 Kasımda yeniden seçim yapılacak. Bir kez daha mantığın sesine kulak vermemiz, sandığa gidip oy kullanmamız gerekiyor. Buna zorunluyuz. Darbe artığı Seçim Yasasının tüzesiz yapısı ülkemizi sürekli çıkmaza sokuyor.

Usta Yazar Oktay Akbal ile Türkçe sevdalısı Ahmet Miskioğlu’nu yitirmenin acısı içindeyiz. Oktay Akbal Türk yazınıyla, Cumhuriyet gazetesiyle özdeşleşmişti. Ahmet Miskioğlu Türk Dili Dergisi’ni yıllarca özveriyle yayımladı; bu üstün çabasıyla Dil Devriminin kazanımlarını koruyup geliştirmeyi amaçladı. Oktay Akbal ile Ahmet Miskioğlu ışıklar içinde yatsınlar.

Yine bir ekim ayında Ömer Asım Aksoy, Agâh Sırrı Levend, Oğuz Tansel, Metin Eloğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cevat Şakir Kabaağaçlı, Mustafa Seyit Sutüven, Fakir Baykurt, Ziya Gökalp ile Behçet Kemal Çağlar’ı saygıyla anıyoruz.

Talip Apaydın'ı 28 Eylül 2014'te yitirmiştik; 1 yıl olmuş. Saygıyla, özlemle anıyoruz.

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter