AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
İMZALIYORUZ: SÖMÜRGE DEĞİLİZ!
Sizleri, bağlantısı aşağıda verilen çağrımızı imzalamaya, bizlere güç katmaya bekliyoruz.

İngilizce ve başka dillerdeki tabelalar Türkçeleştirilsin!

Sömürge değiliz!

Sayın Yurttaşlarımız,
Anadili ile düşünce arasındaki olumlu ilişki, koşutluk bilimsel bir gerçektir. Her anımız dille doludur; dille belirlenir. Düşlerimizi bile anadilimizde, ortak dilimizde görürüz. Anadili toplumlar için birikimdir, kültürdür, bilgidir, bellektir.
Bu gerçeği bilen yayılmacı güçler, uluslara dillerini yozlaştırmak yöntemiyle de saldırırlar. Ulusları bilinçsizleştirirler.
Türkiyemizde bu gidiş sürerse Türkçe tabela, yön levhası, kurum, tecimevi adı kalmayacak! Bu kötülük benimsenemez. Türkiye sömürge değildir. Dilimizi alan, düşüncemizi, özgüvenimizi de elimizden alır.
Çocuklarımız, gelecek kuşaklarımız için lütfen imzalayınız, yayınız, duyurunuz.
Saygılarımızla.
* * *

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2020 - 384. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter