AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
GÜRHAN UÇKAN ŞİİR ÖDÜLÜ BEKİR DADIR'IN

DİL DERNEĞİ GÜRHAN UÇKAN ŞİİR ÖDÜLÜ

BASIN AÇIKLAMASI VE GEREKÇESİ

5 Aralık 2006’da yitirdiğimiz Değerli Yazar-Ozan-Gazeteci-Fotoğraf Sanatçısı Gürhan Uçkan’ın kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmanın yanı sıra genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla Dil Derneği ile İsveç Atatürkçü Düşünce Derneğinin üniversite gençliği arasında düzenlediği “Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Ödülü”nü 2016 yılında oybirliğiyle Bekir Dadır kazanmıştır.

Çiğdem Sezer, Işık Kansu, Ergül Çetin, Ertuğrul Özüaydın, Nazım Mutlu ile Günay Güner’den oluşan ödül seçici kurulumuzun belirlediği ödül gerekçesi, Bekir Dadır’ın şiirlerinin özgünlüğü, imge, çağrışım varsıllığı, yaşamla olan güçlü bağı, derin yapısı, sözcük seçimi ve tutumluluğu, şiirimizin çağdaş ve tarihsel birikimine dayanmasıdır.

2016 Dil Derneği Gürhan Uçkan Şiir Ödülüne gönderilen şiirlerin büyük oranda düzeyli şiirlerden oluştuğu görülmüştür. Güray Özçelik ile Furkan Çirkin’in şiirleri de başarısıyla öne çıkmıştır.

Yarışmaya katılan tüm gençlerimize gönül borcumuzu sunarız.

Bekir Dadır’ı yürekten kutlarız; başarısının sürmesini dileriz.

Saygılarımızla.

DİL DERNEĞİ GÜRHAN UÇKAN ŞİİR ÖDÜLÜ

SEÇİCİ KURULU ÜYELERİ

 

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter