AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ BEŞİR GÖĞÜŞ TÜRK DİLİNİ VE ÇOCUK EDEBİYATINI GELİŞTİRME ÖDÜLÜ SON BAŞVURU TARİHİ UZATILDI.

“Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği’nin kurucu üyesi, Dilci-Eğitimci-Yazar Beşir Göğüş’ün Dil Devrimine, Türkçenin eğitim ve öğretimine verdiği emeği unutturmamak, kişiliğini ve düşüncelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmiştir. Ödül, dönüşümlü olarak Türkiye Türkçesiyle ilgili çalışmaya ya da bir edebiyat yapıtına (roman, öykü, masal ya da şiir kitabına) verilmektedir; 2017'de bir "çocuk şiirleri" içeren bir kitaba verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1) Çocuklar için yazılmış bir şiir kitabı ödüle aday olabilir.

2) Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amaçlarına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanma ve çocuklara yansıtma başarısı aranacaktır.

3) Ödüle 1 Ocak - 31 Ekim 2016 arasında yayımlanmış yapıtlar aday gösterilebilir.

4) Her yazar ödüle tek bir yapıtla aday olabilecektir.

5) Ödül bölüştürülmeyecek, tek bir yapıta verilecektir.

6) Ödüle aday yapıttan altı tanesi, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle yazarın kendisince ya da yazarın izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilecektir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

7) Ödüle son başvuru tarihi, 31 Aralık 2016'dır.

8) Seçici kurul, Dilek Göğüş Ülgüray, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Sedat Sever, Ayla Çınaroğlu ve Zekeriya Kaya'dan oluşmaktadır.

9) Ödül, 1.500 TL’dir, Beşir Göğüş’ün doğum günü olan 12 Şubat 2017’de bir törenle verilecektir.

10) Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mayıs 2020 - 387. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter