AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Yayın Yönetmeninden

Çağdaş Türk Dili - Temmuz 2016

Yayın Yönetmeninden
Günay Güner

Sayın Dilseverler,

Temmuz 2016-Ağustos 2016 sayılarımız Çocuk ve Gençlik Yazını özel sayısı olarak yayımlanıyor. Başta Prof. Dr. Sedat Sever olmak üzere, Sayın Sever'in kişiliğinde, yazınımızda bir “yaşam alanı” yaratan Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Merkezine (ÇOGEM) emek veren ve özel sayılarımızı oluşturan güzel yazıları yazarak eşsiz katkılarını, desteklerini esirgemeyen yetkin yazarlarımıza, öğretmenlerimize, doğallıkla okurlarımıza sonsuz gönül borcumuzu sunuyoruz. Çok çarpıcı bilgiler bulacaksınız… Sözkonusu özel sayılar, çocukların dünyasının sömürü özeklerince hedef seçilmesi nedeniyle yozlaştırılmaya çalışılan Çocuk ve Gençlik Yazını alanında başvuru kaynakları arasında yerini alacaktır. Aynı zamanda üniversite-ekinsel kurum dayanışmasının, gönül birliğinin de bir örneğini sunduk.

Türk Dil Kurumu (TDK), 12 Temmuz 1932'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, dönemin bilgin ve yazarları tarafından kuruldu. Dil Devriminin başat kurumu, M. K. Atatürk'ün TDK'si, Türkçenin özleşmesi, yalınlaşması, yabancı sözcüklere karşılık türetilmesi, ulusun bilgiye, uygarlığa ulaşma ülküsü için yaşamsal değerde çalışmalar yapmıştır. Her dönemde büyük kaynak niteliğini koruyan Derleme Sözlüğü ile Tarama Sözlüğü'nü yayımlayarak, ulusumuzu yeniden anadiline kavuşturmuştur. TDK'nin kuruluş yıldönümü kutlu olsun!

2 Temmuz 1993'te, tarihimizin ağlatısal yanına Sivas Kıyımı da eklendi. Ardından Gazi Kıyımı, Gezi Kıyımı… Onlarca yazarımızı, sanatçımızı, aydınımızı, canımız çocuklarımızı eli kanlı gericilerin saldırısıyla yitirdik. Bilimsel bilgimiz olmasa, ilerleme düşüncesini yadsıyacak değin umutsuz dönemler yaşıyoruz. Geçmişteki kıyım yapıları yetmezmiş gibi IŞİD ve benzeri kıyım örgütleri de eklendi.

Sivas'ta hedefe konulan ve kıyımdan son anda kurtulan Aziz Nesin bu acıya daha fazla dayanamadı; 6 Temmuz 1995'te yaşamını yitirdi. Sivas Kıyımında yitirdiğimiz güzel insanlarımızı, Dil Derneği'nde de büyük emeği olan Sevgili Aziz Nesin'i saygıyla, özlemle anıyoruz.

Ayrıca temmuz yitimlerimiz Rıfat Ilgaz, Cevdet Kudret, Tunalı Hilmi, Zeyyat Selimoğlu, Güngör Dilmen, Muzaffer Tayyip Uslu, Hasan Âli Ediz, Bedrettin Cömert, Mehmet Seyda, Bilge Karasu, Ahmet Kutsi Tecer, Suat Derviş, Sadık Şendil, Hulki Aktunç, Ahmet Uysal'ı saygıyla anıyoruz.

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesidir. Sevr paçavrasının yırtılıp atılmasının belgesidir. Bir ulus için özgürlükten, bağımsızlıktan daha önemlisi olamaz. Yeni Sevrleri dayatmaya hiçbir devletin, kıyımcının gücü yetmez; Bilge Önder Atatürk'ün seslenişiyle söyleyelim “tepelenirler.” Lozan Antlaşmasının yıldönümü kutlu olsun! Bilge Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşı, cumhuriyetimizin Lozan sözcüsü, dış siyasa ustası İsmet İnönü'yü saygıyla, özlemle anıyoruz. Cumhuriyetimizin yetkin önderinin ve kurucu sözcülerinin değeri, sözde Ermeni soykırım savıyla ilgili son Almanya devlet kararıyla bir kez daha anlaşılmış olmalıdır. Sözkonusu devlet kararlarının gerçeği aramakla, bilimsellikle hiçbir ilgisi yoktur. Amaç yayılmacılığın tarihsel amaçlarını gerçekleştirmektir. Gerisi boş sözdür, gevezeliktir!

Esenlik dileklerimizle.

Saygılarımızla.


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter