Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği Bakanlar Kurulu'nun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
  DİL DERNEĞİ  
  TÜRKÇE VE DİL DEVRİMİ  
  ATATÜRK'ÜN TÜRK DİL KURUMU  
  ATATÜRK'ÜN VASİYETİ VE TDK  
  TÜRK ABECESİ  
  ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ DERGİSİ  
  DİL VE YARATICILIK DERGİSİ  
  DİL İM DERGİSİ  
  TEPKİLERİMİZ  
  BURSA TEMSİLCİLİĞİMİZ  
  İZMİR TEMSİLCİLİĞİMİZ  
  ETKİNLİKLER  
  DİL GÜNDEMİ  
  YABANCI SÖZCÜKLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR  
  ÖDÜLLER  
  YAYINLAR  
  ÜYELİK  
  DERNEĞE DESTEK  


Hızlı Arama:

Kısaltmalar Dizelgesi

a.

ad, adına

A

Alay (askeri terim)

AA

Anadolu Ajansı

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

ABGS

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

A-Bomb

Atom Bomb (Atom Bombası)

ABS

Anti-Block System (Motorlu taşıtlarda fren sistemi)

ADD

Atatürkçü Düşünce Derneği

Adr.

Adres

AET

Avrupa Ekonomik Topluluğu

AFP

Agence France Presse (Fransız Basın Ajansı)

AGİT

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

AGSK

Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği

agy

adı geçen yapıt, adı geçen yer

AID

Agency for International Development (Uluslararası Kalkınma Örgütü)

AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Belirtisi)

AİHM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

AK

Avrupa Konseyi

AKBİL

Akıllı Bilet

AKÇT

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu

AKDTYK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

AKKA

Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması

AKM

Atatürk Kültür Merkezi

AKP

Adalet ve Kalkınma Partisi

AKPM

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi

AKUT

Arama Kurtarma Teşkilatı

Alb.  

Albay

ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Alm.  

Almanca

am  

(1) ante meridiem (öğleden önce), (2) ante mortem (ölümden önce)

ANAP

Anavatan Partisi

Ank.

Ankara

AO  

Anonim Ortaklığı

AOÇ  

Atatürk Orman Çiftliği

AÖF

Açık Öğretim Fakültesi

AP

(1) Associated Press (Amerikan Haberler Ajansı), (2) Adalet Partisi

APS  

Acele Posta Servisi

Apt.

Apartman

Ar.  

Arapça

Ar-Ge

Araştırma-Geliştirme

As. İz.  

Askeri İnzibat

As.

Asker, Askeri, Askerlik

ASELSAN 

Askeri Elektronik Sanayi

ASKİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi

Ass.  

Asistan

AST

Ankara Sanat Tiyatrosu

Astsb.  

Astsubay

Anonim Şirket(i)

AŞTİ

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi

AT

Avrupa Topluluğu

ATAF

Allied Tactical Air Force (Müttefik Taktik Hava Komutanlığı)

Atgm.

Asteğmen

ATM

Automatic Teller Machine (Otomatik Para Çekme Makinesi)

atm.

atmosfer

ATP Adenozin Trifosfat (İngilizcesi "Adenosine triphosphate"dan kısaltma)

(1)Ankara Üniversitesi, (2) Anadolu Üniversitesi, (3) Atatürk Üniversitesi

Av.

Avukat

AWACS

Airborne Warning and  Control System (Hava[dan] Uyarı ve Denetim Sistemi)

B.

(1) Bay, (2) Büyük, (3) Birlik (askeri terim)

B. Elçi

Büyükelçi

BAB

Batı Avrupa Birliği (Yeni adı: AB)

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri

Bağ-Kur

Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar  Kurumu

bak.

bakınız (bkz.)

bas.

Baskı, basım

BBC

British Broadcasting Corporation (İngiliz Radyo Televizyon Kurumu)

BBP

Büyük Birlik Partisi

BCG

Bacillus Calmette Guerin (Verem Aşısı)

BÇG

Batı Çalışma Grubu

BCP

Bağımsız Cumhuriyet Partisi

Bçvş.

Başçavuş

BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

BDT

Birleşik Devletler Topluluğu

belgeç

Belgegeçer (faks)

BESAM

Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

BİO

Barış İçin Ortaklık

BJK

Beşiktaş Jimnastik Kulübü

bkz.

bakınız (bak.)

Bl.  

(1) Bölük (askeri terim), (2) Blok (yapı)

Bl. K.  

Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı

BM

Birleşmiş Milletler

Bn.

Bayan

Bnb.

Binbaşı

BOÜN Boğaziçi Üniversitesi

BOTAŞ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi

böl.

bölüm

BP

(1) British Petroleum (İngiliz Petrol Şirketi), (2) Birlik Partisi

BŞK

Başkomutan

Bşk.

Başkan, Başkanlık, Başkanlığı

Bştbp.

Baştabip

BTK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTP

Büyük Türkiye Partisi

BUE

Bank of Union European (Avrupa Birliği Bankası)

Bul.

Bulvarı

Bilkent Üniversitesi

C ya da ©

Copyright (Telif hakkı[na sahip])

c.

cilt

c/o

Care of  (eliyle)

Cad.

Caddesi

CAEC

Consultative Assembly of European Council (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi)

cal.

kalori

CAO

Civil Aviation Organisation (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)

CBD, cbd

Cash before delivery (Teslimden önce peşin ödeme)

CD

(1) Compact Disk, (2) Corps diplomatique (Kordiplomatik: Elçiliklerle ilişkili)

CDH

Cour Européenne des Droits de l’Homme (Avrupa İnsan Hakları Adalet Divanı)

CE

Council of Europe (Avrupa Konseyi)

CERP

Centre Européen des Relations Publiques (Avrupa Halkla İlişkiler Merkezi)

CGS

Santimetre-Gram-Saniye

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi

CIA

Central Intelligence Agency (Merkezi Haberalma Örgütü)

CIF, cif

Cost, insurance, freight (Maliyet, sigorta, navlun)

cm

santimetre

CMUK

Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu

CPU Central Processing Unit (bilgisayarda Ana İşlem Birimi)

CRR

Cemal Reşit Rey Konser Salonu

CS

Cumhuriyet Savcısı

CSO

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Cum. Başk.

Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı

CV

Curriculum vitae / Özgeçmiş

ÇAY-KUR

Çay İşletmeleri Kurumu

ÇELİK-İŞ

Türkiye Çelik Sanayi İşçileri Sendikası

ÇELİKSEN

Türkiye Demirçelik Sanayi İşçileri Sendikası

Çev.

(1) Çeviri, (2) Çeviren

ÇGD

Çağdaş Gazeteciler Derneği

ÇHD

Çağdaş Hukukçular Derneği

ÇİMSE-İŞ

Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası

ÇS

Çimento Sanayi

ÇUKOBİRLİK

Çukurova Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

ÇÜ

(1) Çankaya Üniversitesi, (2) Çukurova Üniversitesi

Çvş.

Çavuş

ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

dak.

dakika

dam

dekametre

DAP

Doğu Anadolu Projesi

DCL

Doctor of Civil Law (Medeni Hukuk Doktoru)

DÇM

Dövize Çevrilebilir Mevduat

DD

Doctor of Divinity (İlahiyat Doktoru)

DDK Devlet Denetleme Kurulu

DDS

Doctor of Dental Surgery (Diş Hekimliği Doktoru)

DDT

Dichlorodiphenyltrichloroaethan (Tarım ilacı)

DDY

Devlet Demir Yolları

Der.

Derleyen

DEÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi

DGS

Dikey Geçiş Sınavı

DGSA

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

DHMİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi

DİE

Devlet İstatistik Enstitüsü

dilb.

dilbilgisi

Dipl.

Diploma(lı)

DİSK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

DJ

Disc(o) jockey

dl  

desilitre

DM

Deutsche Mark (Alman Markı)

dm

desimetre

DMO

Devlet Malzeme Ofisi

DNA

Dioksiribo Nükleik Asit (Genlerin temel kimyasal maddesi)

Doç.

Doçent

doğ.

doğumu

DP

Demokrat Parti

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

Dr.

Doktor

DSİ

Devlet Su İşleri

DSP

Demokratik Sol Parti

DT

Devlet Tiyatroları

DTCF

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

DTP

Demokrat Türkiye Partisi

Dicle Üniversitesi

DVD

Digital Video Disk

DVM

Doctor of Veterinary Medicine (Veteriner Doktor)

DW Deutsche Welle (Alman Radyo-Televizyon Yayıncısı)

DYP

Doğruyol Partisi

Dz. Ataş.

Deniz Ataşesi

Dz. HO

Deniz Harp Okulu

Dz. K.

Deniz Komutanı/Komutanlığı

Dz. Kuv.

Deniz Kuvvetleri

Dz. Kuv. K.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

EAC

European Association for Cooperation (Avrupa İşbirliği Örgütü)

EBF

Eğitim Bilimleri Fakültesi

ECSC

European Coal and Steel Community (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu)

Ecz.

Eczacı, Eczane

ed.

(1) editör (2) edebiyat

EDAŞ

Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Ed. F.

Edebiyat Fakültesi

EEG

Elektroensafalogram (Beyin Dalgaları Akımyazımı)

EFT

Elektronik Fon Transferi

EFTA European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)

EGO

(Ankara Belediyesi) Elektrik, Gaz, Otobüs İşletmesi

EĞİT-DER

Eğitimciler Derneği

EIB

European Investment Bank (Avrupa Yatırım Bankası)

EİEİ

Elektrik İşleri Etüt İdaresi

EKG

Elektrokardiyografi

ELSA European Law Students' Association (Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği)

EMA

European Monetary Agreement (Avrupa Para Anlaşması)

EMG

Electromyographie (Kas Akım Yazımı)

EMK

Elektromotor Kuvveti

ENMG

Electroneuromyographie (Sinir-Kas Akım-yazımı)

Ens.

Enstitü

EPA

European Parliamentary Association (Avrupa Parlamenterler Örgütü)

EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu/Kurumu
ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği İçin Avrupa Bölgesi Eylem Tasarısı)

Erm.

Ermenice

EQ

Emotional Quotient (Duygusal Katsayı)

ES

Emekli Sandığı

ESA

European Space Agency (Avrupa Uzay Ajansı)

ESHOT

(İzmir Belediyesi) Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs, Tramvay İşletmeleri

ESOGÜ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Euratom European Atomic Energy Community (Avrupa Atomik Enerji Topluluğu)

EUROFER

European Confederation of the Iron and Steel (Avrupa Demir-Çelik Konfederasyonu)

Europol European Police Office (Avrupa Polis Ofisi)

EUROSPACE

European Industrial Space Study Group (Avrupa Uzay Araştırmaları Sanayi Topluluğu)

Ege Üniversitesi

EÜAŞ Elektrik Üretim AŞ

F.

Fiyat

Fak.

Fakülte

Fak-Fuk-Fon

Fakir-Fukara Fonu

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü)

Far.

Farsça

FB

Fenerbahçe

FBI

Federal Bureau of Investigation (Federal Araştırma Bürosu)

FDD

Floppy Disk Drive (Disket sürücüsü)

FIBA

Fédération Internationale de Basketball  Association (Uluslararası Basketbol Federasyonu)

FIFA

Fédération Internationale de Football  Association (Uluslararası Futbol Federasyonu)

FILA

Fédération Internationale de Lutte Amateur (Uluslararası Amatör Güreş Federasyonu)

FIR

Flight Information Region (Uçuş Bildirim Bölgesi)

FİSKOBİRLİK

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

fiz.

fizik

FKB

Fizik, Kimya, Biyoloji

FKÖ

Filistin Kurtuluş Örgütü

FOA

Foreign Operations Administration (Dış Etkinlikler Yönetimi)

FOB, fob

Free on board (Gemide teslim satış)

folk.

folklor

foto.

fotoğrafçı

FOW, fow

Free on wagon (Vagonda teslim satış)

Fr.

Fransızca

ft

foot, feet  (Yaklaşık 30,5 santimetrelik ölçü)

Fırat Üniversitesi

g

gram

G

Güney

GAP

Güneydoğu Anadolu Projesi

GATA

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

GATT

General Agreement on Tariffs and Trade (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması)

GB

Gigabyte (Bilgisayarda bellek birimi)

GDO Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Gen.

General

GESAM

(Türkiye) Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

Gmr.

Gümrük

Gn.Kur.

Genelkurmay

GOÜ

Gazi Osmanpaşa Üniversitesi

gön.

gönderen

gr

gram (g)

GS

Galatasaray

GSM

Global  System for Mobile Communications (Mobil Cep Telefonu)

GSMH

Gayri Safi Milli Hasıla

GUAM Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova ülkelerine verilen ad

Gazi Üniversitesi

H.

Hicri

HA

(1) Haber Ajansı, (2) Harp Akademisi

HABİTAT

UNCHS: Centre for Human Settlement (BM İnsan Yerleşimleri Konferansı)

Haz

Hazırlayan

H-Bomb

Hydrogen Bomb (Hidrojen Bombası)

HDD  

Hard Disk Drive (Ana bellek sürücüsü)

HF

Hukuk Fakültesi

HIV

Human Immunodeficiency Virus (AIDS hastalığına neden olan virüs)

hl

hektolitre

hlk.

halk (ağzı)

hm

hektometre

HO

Harp Okulu

hp

horse-power (beygirgücü)

Hrk. Başk.

Harekât Başkanı/Başkanlığı

Hrp. Ak.

Harp Akademisi

Hrp. TD. Başk.

Harp Tarihi Dairesi Başkanı/Başkanlığı

Hs. Uz.

Hesap Uzmanı

Hst.

Hastane

HSYK

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Hacettepe Üniversitesi

Hv.

Hava

Hv. Kuv.

Hava Kuvvetleri

Hz.

(1) Hizmet (2) Hertz (3) Hazreti

IAO

Internationale Arbeitsorganisation (Uluslararası İşçi Örgütü)

IATA

International Air Transport Association (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)

IBM

International Business Machines (Uluslararası İş Makineleri - Elektronik Şirketi)

IBRD

International Bank for Reconstruction and Development (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası)

ICA

International Cooperative Alliance (Uluslararası Kooperatifler Birliği)

ICAO

International Civil Aviation Organization (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü)

ICCROM

International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

ICJ

International Court of Justice (Uluslararası Adalet Divanı)

ICOMOS

International Council on Monuments and Sites

ICRC

International Committee of the Red Cross (Uluslararası Kızılhaç Komitesi)

IDB

Islamic Development Bank (İslam Kalkınma Bankası)

ILC

International Law Commission (Devletler Hukuku Komisyonu)

ILO

International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)

ILSA International Law Students Association (Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği)

IMF

International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)

INS

International News Service (Uluslararası Haber Servisi)

Interpol

International Criminal Police Organization (Uluslararası Polis Örgütü)

IOC

International Olympic Committee (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)

IOM

(UN) International Organization for Migration ([BM] Uluslararası Göç Örgütü)

IPA

International Phonetic Alphabet (Uluslararası Sesçil Abece)

IPI

International Press Institute (Uluslararası Basın Enstitüsü)

IPRA

International Public Relations Association (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği)

IQ

Intelligence Quotient (Zekâ Katsayısı)

IRA

Irish Republican Army (İrlanda Cumhuriyet Ordusu)

IRO

International Refugee Organization (Uluslararası Mülteciler Örgütü)

ISBN

International Standard Book Number (Uluslararası Standart Kitap Numarası)

ISMN

International Standard Book Number (Uluslararası Standart Müzik Numarası)

ISO

International Standardization Organization (Uluslararası Standartlar Örgütü)

ISSN

International Standard Serial Number (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası)

ITI

International Theatre Institute (Uluslararası Tiyatro Enstitüsü)

ITU

International Telecommunication Union (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)

İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İbr.

İbranca (İbranice)

İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Anonim Şirketi

İETT

İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İşletmesi

İF

İlahiyat Fakültesi

İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Anonim Şirketi

İHD

İnsan Hakları Derneği

İHF

İstanbul Hukuk Fakültesi

İKÖ

İslam Konferansı Örgütü

İLESAM

(Türkiye) İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği

İMKB

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İmp.

İmparator, İmparatorluğu

İng.   

İngilizce

İÖ

İsa’dan önce

İP

İşçi Partisi

İrt. Sb.

İrtibat Subayı

İS

İsa’dan sonra

İSKİ

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi

İSO

İstanbul Sanayi Odası

İst.  

İstanbul

İşl.

İşleri

İt.

İtalyanca

İTİCÜ İstanbul Ticaret Üniversitesi

İTO

İstanbul Ticaret Odası

İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi

İÜ

İstanbul Üniversitesi

İzm.

İzmir

J.

Jandarma

Jap.

Japonca

JGK

Jandarma Genel Komutanı/Komutanlığı

K.

(1) Kara, (2) Komutan/Komutanlığı

K. Kuv.

Kara Kuvvetleri

KAMUSEN

Kamu Çalışanları Sendikası

KBB

Kulak, Burun, Boğaz

Kd.

Kıdemli

KDV

Katma Değer Vergisi

KESK

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

kg

kilogram

KGB

Komitet Gosudarstvennoi Bezopasnosti (SSCB’de, Devlet Güvenlik Komitesi)

KHK

Kanun Hükmünde Kararname

kHz

kilohertz

KİT

Kamu İktisadi Teşekkülü

KKK

Kara Kuvvetleri Komutanı/Komutanlığı

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

km

kilometre

km2

kilometrekare

KMS

Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı

KOBİ

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme

KOİ

Kamu Ortaklığı İdaresi

Kol. Şti.

Kolektif Şirket

Kom.

Komisyon

Kom. Şti.

Komandit Şirket

Kor.

Kolordu

Kora.

Koramiral

Korg.

Korgeneral

KPDS

Kamu Personeli Yabancı Dil Tespit Sınavı

KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı

krş.

(1) kuruş, (2) karşılaştırınız

KS

Kilosikl

KSK

Karşıyaka Spor Kulübü

KTÜ

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Kur.

(1) Kurmay, (2) Kurum(u)

Kur. Bşk.

Kurmay Başkanı/Başkanlığı

Kuv.

Kuvvet

Kırıkkale Üniversitesi

kw

kilovat

Lat.

Latince

LCV

Lütfen Cevap Veriniz

LYV

Lütfen Yanıt Veriniz

LES

Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı

LNG

Liquefied Natural Gas (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz)

LPG

Liquefied Petroleum Gas (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)

LSD

LysergSäure-Diäthylamid (Bir uyuşturucu türü)

lt.

litre

Ltd.

Limitet

Lv.

Levazım

LYS Lisans Yerleştirme Sınavı

m

metre

M

Milat, Miladi

m2

metrekare

m3

metreküp

mad.

madde

Mah.

(1) Mahallesi, (2) Mahkemesi

mat.

matematik

MB

Megabyte (Bilgisayarda bellek birimi)

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

MEGSB

Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

mey.

meydan, meydanı

MGK

Milli Güvenlik Kurulu

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi

Mim.

Mimar, Mimarlık

MİT

Milli İstihbarat Teşkilatı

MKEK

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu

MKS

Metre, Kilogram, Saniye

MKYK

Merkez Karar Yönetim Kurulu

mm

milimetre

Milattan önce

MP

Milli Piyango

MPM

Milli Prodüktivite Merkezi

MR

Magnetic Resonance (Manyetik Rezonans)

Mrşl.

Mareşal

MS

(1) Milattan sonra, (2) Multiple Sclerosis (Multipl Sklerosis) hastalığı

MSB

Milli Savunma Bakanlığı

MSÜ

Mimar Sinan Üniversitesi

MTA

Maden Tetkik Arama Enstitüsü

Marmara Üniversitesi

Müd.

Müdür, Müdürlüğü

Müh.

Mühendis

MÜSİAD

Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği

NAFTA

North America Free Trade Agreement (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması)

NASA

National Aeronautics and Space Administration (Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi)

NATO

North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı Örgütü)

NBA National Basketball Association (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi)

NGO

Non-governmental Organization (Sivil Toplum Kuruluşu)

No.

Numara

NOTAM

Notice to Airmen (Havacılar için uyarı bildirimi)

Nö. Amr.

Nöbetçi Amiri/Amirliği

Nöb.

Nöbetçi

NSB

Nitelikli Sanayi Bölgeleri

NUTS Nomenclature d'Unités Territoriales Statistiques (Sayımlama İçin Bölge Birimleri Sınıflaması)

ODTÜ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development (İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü)

OEEC

Organization for European Economic Cooperation (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü)

OEED

Organization for European Economic Development (Avrupa Ekonomik Kalkınma Örgütü)

OHAL

Olağanüstü Hal

Onb.

Onbaşı

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü)

Opr.

Operatör

Or.

Ordu

Or. Gn. Kh.

Ordu Genel Karargâhı

Ora.

Oramiral

Ord.

Ordinaryüs

Org.

Orgeneral

Ort.

Ortaklık

Osm.

Osmanlıca

oto.

otomobil

ÖDP

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Öğr.  

(1) Öğretmen, (2) Öğretim, (3) Öğrenci

ÖİB

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

ölm.

ölümü

örn.

örnek, örneğin

ÖSS

Öğrenci Seçme Sınavı

ÖSYM

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖTV

Özel Tüketim Vergisi

ÖYK

Özelleştirme Yüksek Kurulu

ÖYS

Öğrenci Yerleştirme Sınavı

P

Park

pm

post meridiem (öğleden sonra)

PEN

International Club of Poets, Playwrights, Editors, Essayists and Novelists (Uluslararası Yazarlar Kulübü)

PETKİM

Petrokimya Endüstrisi

PH

asitlik derecesi

PhD

Doctor of Philosophy (Doktorluk Derecesi)

PK

Posta Kutusu

Plt.

Pilot

POAŞ

Petrol Ofisi Anonim Şirketi

Por.

Portekizce

PP

Postage Paid (Mektuplarda pulun olması gereken yerde, posta ücreti gönderen tarafından önceden ödenmiştir anlamında)

PR

Public Relations (Halkla İlişkiler)

Prof.

Profesör

PTT

Posta, Telgraf, Telefon

PVC Polivinil klorür (İngilizcesi "Polyvinyl chloride"den kısaltma)

R ya da ®

Registered (Onaylanmış, telif hakkı alınmış)

RAM

Random Access Memory (Bilgisayarda okunabilir ve yazılabilir bellek)

RC

Red Cross (Kızılhaç Örgütü)

RG

Resmi Gazete

RNA

Ribonükleik Asit

ROM

Read-Only Memory (Bilgisayarda yalnızca okunabilir bellek)

RTÜK

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Rus.

Rusça

RYD

Reklam Yazarları Derneği

s.

(1) sayfa, (2) sayı

sa.

saat

SALT

Strategic Arms Limitation Talks (Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri)

SAS

Sualtı Savunma (Komandoları)

SAT

Sualtı Taarruz (Komandoları)

sat.

satır

Sb.

Subay

SBF

Siyasal Bilgiler Fakültesi

SCOPE

Scientific Committee on Problems of the Environment (Çevre Sorunları Bilimsel Ko-mitesi)

SEA

Single European Act (Avrupa Tek Senedi)

SEK

Süt Endüstrisi Kurumu

SEKA

Selüloz ve Kâğıt Sanayii Kurumu

SES-DER

Seslendirme Sanatçıları Derneği

SHÇEK

Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu

SHP

Sosyal Demokrat Halkçı Parti

SIU

Systeme Internationale d’Unites (Uluslararası Birimler Dizgesi)

SKT

Son kullanma tarihi

sm

santimetre

sn

saniye

Sn.

Sayın

SODER

Sinema Oyuncuları Derneği

Sok.

Sokağı, sokak

SOS

Save Our Souls (Yardım çağrısı)

SPK

Sermaye Piyasası Kurulu

Sr.

(1) Seri, (2) Sıra

SSCB

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu

STK

Sivil Toplum Kuruluşu

süt.

sütun

Şb.

Şube, Şubesi

Şrt.

Şirket, Şirketi

Şti.

Şirket, Şirketi

TAA

Turkish-American Association (Türk-Amerikan Kültür Derneği)

TAI

Turkish Aerospace Industry (Türk Havacılık Sanayii)

TAO

Türk Anonim Ortaklığı

TAPDK Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

TARİŞ

Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

TAŞ

Türk Anonim Şirketi

Tb.

Tabur

TBA

Turco-British Association (Türk-İngiliz Kültür Derneği)

TBB

(1) Türkiye Barolar Birliği, (2) Türkiye Bankalar Birliği

TBL Türkiye Basketbol Ligi

TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Tbp.

Tabip

TC

Türkiye Cumhuriyeti

TCCB Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

TCDD

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

TCK

(1) Türkiye Cumhuriyeti Karayolları, (2) Türk Ceza Kanunu

TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası AŞ

TCTİ

Türkiye Cumhuriyeti Tekel İdaresi

TÇEK

Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu

TÇEV

Türkiye Çocuk Esirgeme Vakfı

TDK

Türk Dil Kurumu

TEAŞ

Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi

TED

Türk Eğitim Derneği

TEDAŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

TEFE

Toptan Eşya Fiyat Endeksi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim AŞ

TEK

Türkiye Elektrik Kurumu

Tel.

Telefon

Telg.

Telgraf

TELEKOM

Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi

TEM

Trans European Motor Way (Avrupa Transit Karayolu)

TEMA

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

TESK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu

TEV

Türk Eğitim Vakfı

TF

Tıp Fakültesi

TGC

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti

TGS

Türkiye Gazeteciler Sendikası

Tğm.

Teğmen

THA

Türk Haberler Ajansı

THK

(1) Türk Hava Kurumu, (2) Türk Hukuk Kurumu

THY

Türk Hava Yolları

TIR

Transports Internationaux Routiers (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı)

Tic.

(1)Ticaret, (2) Ticarethane

TİHV

Türkiye İnsan Hakları Vakfı

TİP

Türkiye İşçi Partisi

TİSK

Türkiye İşverenler Sendikası

tiy.

tiyatro

TKB

Türk Kadınlar Birliği

TKİ

Türkiye Kömür İşletmeleri

TKP

Türkiye Komünist Partisi

TL

Türk Lirası

TM

(1) Türk Malı, (2) Trademark (Onaylanmış Marka)

TMK

Türk Medeni Kanunu

TMMOB

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

TMO

Toprak Mahsulleri Ofisi

TMSF

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

TNT

Trinitrotolüen (Patlayıcı)

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TODAİE

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

TOEFL

Test of English As a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Testi)

TOKİ

Toplu Konut İdaresi

Top.

Topçu

TÖMER

Türkçe Öğretim Merkezi

TP

Türkiye Petrolleri

TPAO

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

TRT

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TS

Trabzonspor

TSE

Türk Standartları Enstitüsü (Damgası)

TSEK

Türk Standartları Enstitüsü Kurumu

TSİP

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi

TSK

Türk Silahlı Kuvvetleri

TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası

TSKGV

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

TTB

Türk Tabipler Birliği

TTK

Türk Tarih Kurumu

Tug.

Tugay

Tuğa.

Tuğamiral

Tuğg.

Tuğgeneral

TUS

Tıpta Uzmanlık Sınavı

TUSEK

Turizm Sektör Konseyi

Trakya Üniversitesi

TÜBA

Türkiye Bilimler Akademisi

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜFE

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

Tüm.

Tümen

Tüma.

Tümamiral

Tümg.

Tümgeneral

TÜRK-İŞ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

TÜRKSAT

Turkish Satellite (Türk Uydusu)

TÜSİAD

Türkiye Sanayicileri ve İşadamları Derneği

TÜTAV

Türk Tanıtma Vakfı

TV

Televizyon

TYMB

Türkiye Yüksek Mühendisler Birliği

TYS

Türkiye Yazarlar Sendikası

UEFA

Union of European Football Associations (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği)

UFO

Unidentified Flying Object (Tanımlanmamış Uçan Nesne)

UHF

Ultra High Frequency (Yüksek Frekans)

ui. uluslararası ilişkiler (Siyasetbilimi yazınında uluslararası ilişkiler için kullanılan kısaltma)

UK

United Kingdom (Birleşik Krallık)

um:ag

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı

UN

United Nations (Birleşmiş Milletler)

UNCTAD

UN Conference on Trade and Development (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı)

UNDCP

UN International Drug Control Programme (BM Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Programı)

UNDP

UN Development Programme (BM Kalkınma Programı)

UNEO

UN Emergency Operations (BM İvedi İşler)

UNEP

UN Environment Programme (BM Çevre Programı)

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)

UNFPA

UN Population Fund (BM Nüfus Fonu)

UNHCR

Office of the UN High Commissioner for Refugees (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği)

UNIC

UN Information Centre (BM Enformasyon Merkezi)

UNICEF

United Nations International Children’s Emergency Fund (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu)

UNIDO

UN Industrial Development Organisation (BM Sınai Kalkınma Örgütü)

UNITAR

UN Institute for Training and Research (BM Eğitim ve Araştırma Enstitüsü)

UNRISO

UN Research Institute for Social Development (BM Sosyal Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü)

UP

United Press (Amerikan Haberler Ajansı)

UPI

United Press International (Uluslararası Basın birliği)

UPU

Union Postale Universelle (Uluslararası Posta Birliği)

US

United States (Birleşik Devletler)

USA

(1) United States of Amerika (Amerika Birleşik Devletleri), (2) United States Army (Birleşik Devletler Ordusu)

USIS

United States Information Service (Amerikan Haberler Merkezi)

Uludağ Üniversitesi

UV

Ultraviolet (Morötesi)

Uz. J.

Uzatmalı Jandarma

Uzm.

Uzman

Üçvş.

Üstçavuş

ÜDS

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Üni.

Üniversitesi

ÜT

Üretim tarihi

Ütğm.

Üsteğmen, Üsteğmenlik

vb.

ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları

VCD

Video Compact Disc

VDMK

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

Vet.

Veteriner

VHF

Very  High Frequency (Çok Yüksek Frekans)

VIP

Very Important Person (Çok Önemli Kişi)

VJ

Video jockey

vö.

ve öbürleri, ve ötesi

vs.

vesaire

WAP

Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolu, internet sistemine kablosuz erişim)

WB

World Bank (Dünya Bankası)

WB

World Bank (Dünya Bankası)

WC

Water Closet (Tuvalet,ayakyolu)

WHO

World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)

WMO

World Meteorological Organization (Uluslararası Meteoroloji Örgütü)

WTO

World Trade Organization (Dünya Ticaret Örgütü)

WWF

World Wildlife Fund (Dünya Doğal Yaşamı Koruma Fonu)

Y. Müh.

Yüksek Mühendis

Yard.

Yardımcı

Yard. Doç.

Yardımcı Doçent

YAŞ

Yüksek Askeri Şûra

Yay.

(1) Yayınları, (2)Yayımlayan, (3)Yayınevi

yay. haz.

yayıma hazırlayan

Yay-Kur

Yaygın Yükseköğretim Kurumu

Yd.

Yedek

Yd. Sb.

Yedek Subay

YDK

Yüksek Denetleme Kurulu

YDS

Yabancı Dil Sınavı

YÖK

Yükseköğretim Kurulu

YGS Yükseköğretime Geçiş Sınavı

YÖS

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

YPK

Yüksek Planlama Kurulu

Yrb.

Yarbay

YSE

Yol, Su, Elektrik Genel Müdürlüğü

YTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Yun.

Yunanca

YURTKUR

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

yy.

yüzyıl

Yzb.

Yüzbaşı

ZF

Ziraat Fakültesi

00

Tuvalet

 


Güncelleme Tarihi: 11.09.2012
Konur Sok. No.34/4 06640 Kızılay-Ankara
Telefon: (312) 425 83 60 - 417 33 27 | Belgeç : (312) 417 33 28