AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
    Dil Derneği
Dil Derneği
      Dil Derneği’nin 24 Eylül 2016’da yapılan 15. Genel Kurulunda yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu belirlendi.
      Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: Sevgi Özel, İskender Osman, Figen Çakmakoğlu Yavşan, Prof. Dr. M. Korkmaz Alemdar, Ertuğrul Özüaydın, Ali Can, Nejdet Özer, İlker Gülüm, İnci Gürbüzatik, Nermin Küçükceylan, Özlem İbiş Yılmaz. Yönetim Kurulunda yapılan görev bölüşümü sonunda üyeler şu görevlere seçildiler:
  • Başkan Sevgi Özel,

  • Astbaşkan İskender Osman,

  • Genel Yazman Figen Çakmakoğlu Yavşan

  • Sayman Nejdet Özer,

  • Sözlük ve Terim Kolu Başkanı Kâmil Özdemir,

  • Yayın Kolu Başkanı Ertuğrul Özüaydın.

       Denetleme Kurulu şu üyelerden oluştu: Selahattin Balta, Erkan Yücel, Kamil Özdemir.
      Onur Kuruluna ise Yekta Güngör Özden, Refet Erim, Ali Dündar, Çetin Örgen, Aldoğan Ekmekçi, Prof. Dr. Erendiz Atasü, Remzi İnanç, Osman Nuri Poyrazoğlı seçildiler.
 
* * * 
         Dil Derneği'nin yıllık gelir-gider tablosu ile bilançosu -yasal düzenlemeler gereği- aşağıdaki bağlantılarda görüntülenmiştir.
 
Gelir Gider Tablosu: 
 

Bilanço:  

 
 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter