AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
    Dil Derneği
Dil Derneği
      Dil Derneği’nin 29 Eylül 2018’de yapılan 16. Genel Kurulunda yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu belirlendi.
      Yönetim Kurulu şu üyelerden oluştu: Sevgi Özel, Prof. Dr. M. Korkmaz Alemdar, Kamil Özdemir, Figen Çakmakoğlu Yavşan, Nejdet Özer, Ertuğrul Özüaydın, Ali Can, Erkan Yücel, İlker Gülüm, Özlem İbiş Yılmaz, Gökçen Gökçeoğlu. Yönetim Kurulunda yapılan görev bölüşümü sonunda üyeler şu görevlere seçildiler:
  • Başkan Sevgi Özel,

  • Astbaşkan Erkan Yücel,

  • Genel Yazman Figen Çakmakoğlu Yavşan,

  • Sayman Nejdet Özer,

  • Sözlük ve Terim Kolu Başkanı Kâmil Özdemir,

  • Yayın Kolu Başkanı Ertuğrul Özüaydın.

       Denetleme Kurulu şu üyelerden oluştu: Meryem Gümüş, Mehmet Şevket İspir, Sibel Seval.
      Onur Kuruluna ise Yekta Güngör Özden, Refet Erim, Ali Dündar, Çetin Örgen, Ali Kınacı, Prof. Dr. Ahmet Kocaman, Abdullah Bolulu, Aldoğan Ekmekçi seçildiler.
 
* * * 
         Dil Derneği'nin yıllık gelir-gider tablosu ile bilançosu -yasal düzenlemeler gereği- aşağıdaki bağlantılarda görüntülenmiştir.
 
Gelir Gider Tablosu: 
 

Bilanço:  

 
 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2024 - 432. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter