AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
    Dil Derneği    Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu
     Yönetim kurulu, genel kurulca seçilmekte, on bir üye arasında yapılan görev bölüşümüyle bir başkan, bir astbaşkan, bir genel yazman, bir sayman ve kol başkanları belirlenmektedir. Başkan, astbaşkan, genel yazman ile sayman hep birlikte yürütme kurulunu oluşturmaktadır.
     Dil Derneği, gönüllü birliktelikle çalışmakta, dernek üyelerinden gönüllü on bir kişi, iki yılda bir yapılan kurultaydaki seçimler sonrasında Dil Devrimi bayrağını devralmaktadır.

     29 Eylül 2018'de yapılan 16. Olağan Genel Kurul sonucunda belirlenen yönetim kurulu üyeleri:
 • Sevgi Özel
 • Prof. Dr. M. Korkmaz Alemdar
 • Kamil Özdemir
 • Figen Çakmakoğlu Yavşan
 • Nejdet Özer
 • Ertuğrul Özüaydın 
 • Erkan Yücel
 • İlker Gülüm
 • Özlem İbiş Yılmaz
 • Gökçen Gökçeoğlu
 • Gürsel Gezen
     Yönetim kurulunun kendi içinde yaptığı görev bölüşümünde üyeler aşağıdaki görevlere seçilmiştir:
 • Başkan: Sevgi Özel
 • Astbaşkan: Erkan Yücel
 • Genel Yazman: Figen Çakmakoğlu Yavşan
 • Sayman: Nejdet Özer
 • Sözlük ve Terim Kolu Başkanı Kâmil Özdemir
 • Yayın Kolu Başkanı: Ertuğrul Özüaydın 
 
 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Şubat 2021 - 396. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter