AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
    Dil Derneği    Amaç
Amaç
      DİL DERNEĞİ'NİN AMACI

      DİL DERNEĞİ, Türk dilinin özleşmesine, gelişmesine, Dil Devriminin güçlenmesine katkıda bulunmak, bu konularda uğraş verenler arasında dayanışma sağlayarak uygar ve barışçı çabalarla bilimsel, yazınsal, ekinsel, sanatsal etkinliklere ağırlık verip öncülük yapmak ve Atatürk'ün başlattığı Dil Devrimini sürdürmek için 22 Nisan 1987'de kurulmuştur.
      Dil Derneği'nin merkezi Ankara'dadır. Şimdilik şubesi yoktur. Dernek, Bakanlar Kurulunun 24.7.2002 günlü, 2002-4812 sayılı kararıyla kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.
      Derneğin amacı, "Türkçenin özleşmesini, bütün bilim, teknik, sanat kavramlarını karşılayacak yolda gelişmesini devrimci bir anlayışla ve bilimsel yöntemleri uygulayarak sağlamaya çalışmak"tır.
      DİL DERNEĞİ, bu amacına erişmek için çağdaş yöntemleri izleyerek
         - yazılı ve sözlü kaynaklardan Türk dili ile ilgili derleme ve taramalar yapmak;
         - Türk dilinin özleşmesine ve gelişmesine yarayacak sözlükler hazırlamak;
         - Türkçe dilbilgisi üzerinde incelemelerde bulunmak;
         - Türkçenin duruk, tarihsel ve karşılaştırmalı dilbilgilerini hazırlamak;
         - türlü bilim, sanat ve teknik alanlarında kullanılan yabancı kökenli terimleri
           Türkçeleştirmek;
         - derneğin amacını geniş bir yurttaş topluluğuna benimsetmek, çalışmalarını
           tanıtmak, genç kuşaklarda anadili bilincini kökleştirerek dil sevgisini pekiştirmek;
         - dil sevgisini pekiştirmek için resmi ve özel kuruluşlarla, her düzeydeki öğretim
           kurumlarıyla, basın yayın kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak;
         - toplantılar, bilimsel çalışmalar, konuşmalar, sergiler, yarışmalar düzenlemek;
         - kuruluş günü ve Dil Bayramında törenleri yapmak;
         - ödüller vermek ve yayın alanını genişletmek
gibi etkinliklerde bulunur.
      DİL DERNEĞİ, bu etkinliklerini yürürlükteki Dernekler Yasasının öngördüğü kurallar çerçevesinde yapmaktadır. Derneğin geliri ise üye ödentileri, yayınlarından sağladığı kazanç ve Dil Devrimine inanan dilseverlerin bağışlarıdır.

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter