AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
    Üyelik
Üyelik

     Dil Derneği Tüzüğünde "Üyelik Koşulları" aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Üyelik Koşulları

Madde 6 - Dernek üyeliğini kazanabilmenin koşulları şunlardır:
a) 18 yaşını bitirmiş olmak,
b) Yurttaşlık haklarını kullanma yeterliğini taşımak,
c) Türk Devrimine, Atatürk’e ve Atatürk ilkelerine bağlı bulunduğu, derneğin amacını
    benimsediği, yayınlarından, yapıtlarından, çalışmalarından anlaşılmak,
ç) Dernekçe örneği hazırlanmış dilekçeyle başvurmak,
d) Üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır.
    Sonuç istekliye bildirilir.

Dernekler Yasasının 32. maddesi kapsamındaki suçlardan ceza alanların üyelik istemleri kabul edilmez. Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayanların üyelik başvurularına ayrıca yerleşim belgelerini de eklemeleri gerekir. Onur üyesi olacak yabancı uyruklular için yerleşim belgesi aranmaz. Yabancı uyrukluların üyelikleri yasal süre içinde valiliğe bildirilir.

Dil Derneği Üyeliği Ödentisi

Yıllık üyelik ödentisi 100,00 TL'dir.

Üyeliğe giriş ödentisi alınmaz.

Ödeme, üyelik başvurunuz yönetim kurulumuzca kabul edildiğinde yapılır.

Banka ve Posta Çeki Hesapları

Üyelik ödentisi ve bağışlar, Dil Derneği'nin aşağıdaki hesaplarına yatırılabilir:

    T. İş Bankası, Ankara, Mithatpaşa Şubesi, (4228) 625 744
    IBAN: TR 160006400000142280625744

    Garanti Bankası, Ankara, Meşrutiyet Şubesi, (528)6299783
    IBAN: TR 970006200052800006299783

    TC Ziraat Bankası, Ankara, Akay Şubesi, (0760) 63986537-5001
    IBAN: TR 340001000760639865375001

    Posta Çeki: 09 28 51 98

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter