AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Denetleme ve Onur Kurulu
     Denetleme Kurulu ile Onur Kurulu, iki yılda bir genel kurulca seçilmektedir. Denetleme kurulu üç, onur kurulu beş üyeden oluşmaktadır. 
     24 Eylül 2016'da yapılan 15. Olağan Genel Kurul sonucunda, denetleme kurulu ve onur kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur. 
      ONUR KURULU      DENETLEME KURULU
 • Yekta Güngör Özden

 • Refet Erim

 • Ali Dündar

 • Çetin Örgen

 • Aldoğan Ekmekçi

 • Prof. Dr. Erendiz Atasü

 • Remzi İnanç

 • Osman Nuri Poyrazoğlu

 • Selahattin Balta

 • Erkan Yücel

 • Kamil Özdemir

 •  


 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter