AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ DERGİSİ
DİL DERNEĞİ'NİN AYLIK DİL VE YAZIN DERGİSİ
Yılda 12 kez (her ay) çıkar. Temmuz ve Ağustos aylarında özel sayı yayımlanır.
(ISSN: 1300-1345)
 
Dil Derneği Adına Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni: Sevgi Özel
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:
Ertuğrul Özüaydın
Yazı Kurulu: Prof. Dr. Ahmet Kocaman, Yusuf Çotuksöken, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter