AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
SES BAYRAĞIMIZI GENÇLİK TAŞIYOR!

      Bu yapıt, değişik fakültelerde okuyan, Türkçenin bugünü ve yarını için düşünen, sevinen, kaygılanan; en önemlisi Türkçeye emek verilmesi gerektiğine inanan; ulusal kimliğimiz olan Türkçenin bilim ve sanat dili oluşundan kuşku duymayan gençlerin bildirileriyle oluştu.


      Yapıt, gençlere yaratıcı yanlarını sergilemeleri için olanak sunulduğunda neleri başarabileceklerini, düşüncelerini nasıl özgürce dile getirebileceklerini, coşkularını nasıl paylaşabileceklerini göstermektedir.

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

Türkçe Toplulukları Adına Gökhun Yılmaz’ın Seslenişi

Birinci Bölüm: GENÇLİĞİN KONUŞTUĞU DİL

Okullarda Türkçe Öğretim (Tuğçe Özden)

Popüler Kültürün Gençliğin Diline Etkisi (Safiye Ata)

Basın-Yayının Dil Kullanımına Etkisi (Dilek Demirkol)

İkinci Bölüm: DİL DEVRİMİNİN TÜRKÇEYE KAZANDIRDIKLARI

Türkçenin Kurtuluşu Türkiye’nin Kurtuluşu (Ekin Devrim Yıldıran)

Atatürk Devrimleri Arasında Dil Devrimi (Gökhun Yılmaz)

Uluslaşma Sürecinde Dil (Mehmet Osman Çetiner)

Üçüncü Bölüm: BİLGİ ÇAĞINDA TÜRKÇENİN ÖNEMİ

Bilgi Çağında Türkçenin Önemi (Mustafa Alper Fakılı)

Dil-Toplum-Kültür Üçgeninde Geleceğin Diline Yönelik Tasarılar (Kerem Ahmet Seven)

Dilin Küresel Olmasının Anlamı (Ali Galip Çamlı)

Üçüncü Bölüm: YABANCI DİLLE ÖĞRETİM

Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri (Sema Aygar)

Bilim Dili Türkçe (Şengül Özkasap)

Yükseköğretimde Yabancı Dille Öğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Konuya Bakışı (Gülşah Ş.Kale)

Gençliğin Türkçe Kurultayı Sonuç Bildirgesi


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter