AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE-TÜRKÇE SÖZLÜK

       Dil Derneği yayınlarından Öğrenciler İçin İngilizce-Türkçe Sözlük satışa sunuldu.

      Sözlüğü hazırlayan Prof. Dr. Ahmet Kocaman, sunuş yazısında şöyle diyor: "Öğretimin her alanındaki Türkçeyi önemsediğimiz için anlaşılır bir İngilizce-Türkçe Sözlük yapmayı da görevlerimiz arasında saydık ve genç arkadaşlarımızın da katkılarıyla okurlarımız için bu sözlüğü hazırladık."

      Sözlüğe emeği geçenler: İlker Gülüm, Haluk Duman, Emine Ayhan, Duygu Aydın.

      Ederi 15,00 TL olan sözlüğün satış koşulları bilgisunar sayfamızın "Kitap Satışı" bölümünde yer almaktadır.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN İNGİLİZCE - TÜRKÇE SÖZLÜK

        Çok sık kullanılmasalar da sözlükler (özellikle yabancı dilde) vazgeçilmez başvuru kaynaklarıdır. Günümüzde bilgisayarların da yardımıyla sözlüklerin sayıları artmıştır ancak amaca uygun sözlük bulmak için biraz araştırma yapmak gerekebilir. Dilbilimciler ve sözlükbilimciler nitelikli bir sözlükte öncelikle şu özelliklerin bulunması gerektiğini belirtmektedirler : 1) Kağıt ve cilt nitelikli olmalı  2)  Madde başları açık seçik yazılmalı 3) Tanımlar anlaşılır biçimde yazılmış olmalı  4) Kullanım örnekleri verilmeli ancak bunlar yapay değil, doğal olmalı 5) Sözcüklerin kullanımıyla ilgili ek bilgiler verilmeli 6) Sözlük en çok kullanılan sözcük ve deyimleri içermeli 7) Eş ve zıt anlamlar gösterilmiş olmalı 8) Tekil, çoğul, eylem zamanları gibi dilbilgisel bilgiler sözlüğe eklenmiş olmalı 9) Yazım ve heceleme bilgileri  verilmeli 10) Kullanım amacına, kullanıcıya yönelik ek bilgiler verilmeli. Elbette bunlar dışında özellikler de aranabilir bir sözlükte ama kullandığımız sözlüklerde hiç değilse bu temel bilgilerin bulunup bulunmadığını irdelemeliyiz.

        Dil Derneği’nin, Ahmet Kocaman yönetiminde genç arkadaşlarla ilk ve ortaöğretim öğrencileri için hazırladığı sözlükte, bu özelliklerin bulunmasına olabildiğince özen gösterilmiştir. Sözlük incelendiğinde, önsözde de değinildiği gibi, iki temel nokta üzerinde titizlikle durulduğu görülecektir. Birincisi, sözcük açıklamalarının olabildiğince anlaşılır bir Türkçe ile yapılması konusunda titizlik gösterilmiş, öğrencilerin düzeyine uygun tümce örnekleri verilmiştir. Sözlükteki bir yenilik de ,İngilizce’nin temel sözvarlığındaki 2000 sözcüğe ek olarak ortaöğretim kitaplarının taranması ile bulunan  3000 işlevsel, yaygın sözcüğü içermesidir. Ayrıca ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin gereksinim duyacakları fen bilgisi, matematik ve spor terimleri ile İngilizce noktalama kuralları ve İngilizce dilbilgisine ilişkin öteki ek bilgiler sözlüğü kullanışlı bir dil kılavuzuna dönüştürmüştür. 

                                                                         Ahmet KOCAMAN

 

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter