AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİLBİLİM Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar

   
    Günden güne sayıları azalsa da yeryüzünde beş binin üzerinde dil konuşulmakta.Dil, bir yandan bireysel ve toplumsal kimliğimizi oluştururken, bir yandan da insanlığımızın ortak yanını simgeler; bu nedenle, evreni ve kendisini tanımaya çalışan insanoğlu yüzyıllardır bu ortak paydanın, insan dilinin, niteliğini anlamak için çaba göstermektedir. En başta felsefeciler, yazınbilimciler, toplumbilimciler, yazarlar, dilciler bu büyülü varlığın gizini çözmek için yüzyıllardır uğraşıyorlar. Dilbilim, bu ortak çabaları bilimsel olar
ak temellendirmeye çalışan bilim dalının adıdır.

    Günümüzde dilciler dışında sinirbilimciler, ruhbilimciler, toplumbilimciler, bilişim ve iletişim uzmanları, çeviribilimciler, dil öğreticileri de bu kervana katılmışlardır. Elinizdeki kitap, temel dilbilim kavramları yanında sesbilim, sesbilgisi, biçimbilim, sözdizimi, toplumdilbilim, beyindilbilim, uygulamalı dilbilim, dil öğretimi, dil- yazın ilişkileri konusundaki araştırmalar aracılığıyla bu gelişmeleri tanıtmaya çalışmaktadır.
(Arka kapaktan)

Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ahmet Kocaman

İÇİNDEKİLER ve HAZIRLAYANLAR

 • Dilbilim: Temel Kavramlar
      Prof. Dr. Ahmet Kocaman
 • Sesbilgisi ve Sesbilim
      Dr. Çiler Hatipoğlu (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ)
 • Biçimbilim
      Doç. Dr. N. Engin Uzun (Dilbilim Bölümü, AÜ DTCF)
 • Sözdizim
      Doç. Dr. N. Engin Uzun (Dilbilim Bölümü, AÜ DTCF)
      Y. Doç. Dr. Özgür Aydın (Dilbilim Bölümü, AÜ DTCF)
 • Toplumdilbilim
      Dr. Çiğdem Sağın Şimşek (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ)
 • Kültür Araştırmalarında Dilbilimin Yeri: Kültürel Anahtar Sözcük Bakış Açısı
      Dr. Şükriye Ruhi (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ)
 • Söylemden İdeolojiye: Eleştirel Söylem Çözümlemesi
      Doç. Dr. Nalan Büyükkantarcıoğlu (Dilbilim Bölümü, Hacettepe Üniversitesi)
 • Dilin Beyinde Oluşumu, Gelişimi ve Yerleşimi
      Y. Doç. Dr. Alev Yemenici (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ)
 • Dil Edinimi
      Prof. Dr. Deniz Zeyrek (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ)
 • Dilbilim ve Dil Öğretimi
      Prof. Dr. Hüsnü Enginarlar (Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, ODTÜ)
 • Uygulamalı Dilbilim
      Prof. Dr. Ahmet Kocaman
 • Çocuk Yazınına Dilbilimsel Bir Yaklaşım
      Y. Doç. Dr. Nalan Kızıltan (İngiliz Dili Eğitimi Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
 • Dilbilim Terimleri (Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe)

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter