AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR TÜRKÇE ÖDÜLÜ BAŞLIYOR

                                      DİL DERNEĞİ

                            EMİN ÖZDEMİR TÜRKÇE ÖDÜLÜ

Yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği, “DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR  TÜRKÇE ÖDÜLÜ”nü düzenlemiştir.

Ödüle Katılma Koşulları

1.  “Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü”ne Türkçenin yaratıcı anlatım olanaklarını tanıtma, özgün öğrenme ve öğretme ilkelerini örneklendirme amacıyla 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilmiş, tez değerlendirme kurulunca kabul edilmiş (yayımlanmış ya da yayımlanmamış) yüksek lisans ve doktora çalışmaları ödüle aday olabilecektir.

2.  Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

3.  Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru dilekçesi ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

4.  Ödüle başvuru 3 Mart -15 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

5.  Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 1.500,00 TL  olarak belirlenmiştir.

6.  Seçici kurul  Adnan BİNYAZAR, Prof. Dr. Sedat SEVER, Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR, Zekeriya KAYA, (aile adına) Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR’dan  oluşmaktadır.   

7.  Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8.  Ödül tek yapıta verilecektir, ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

9.  Ödül töreni, 1Kasım 2018 ‘de yapılacaktır.

10.   Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

                                               Bilgi için :

         Tel. 0312-425 83 60 / 417 33 27; belgeç. 0312- 417 33 28

                            dildernegi@dildernegi.org.tr

                            www. dildernegi.org.tr

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter