AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Emin Özdemir Ödülü Katılım Koşulları 2024

DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR ÖDÜLÜ 2024

Yaşamı boyunca Harf ve Dil Devrimlerinin ödünsüz savunucusu olan 1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz Dilci, Yazar Emin Özdemir’i devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, çağdaş dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nin düzenlediği “Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü” 2024’te bir “gazeteci kitabı”na verilecektir.

Ödüle Katılma Koşulları

1)  Ödüle aday yapıtlarda Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlık ve değer aranacaktır.

2)  Ödüle aday gösterilecek yapıtlardan altısının, başvuru yazısı ve kısa yaşamöyküsüyle birlikte yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikte yayınevince Dil Derneği'ne gönderilmesi gerekmektedir (postadaki gecikme göz önüne alınmayacaktır).

3) Ödüle aday yapıtın 1 Ocak 2023-30 Haziran 2024 arasında yayımlanmış olması gerekmektedir.

4) Ödüle son başvuru tarihi 5 Temmuz 2024’tür.

5)  Özdemir Ailesinin parasal katkısıyla düzenlenmekte olan ödül, 5.000,00TL olarak belirlenmiştir.

6)  Seçici kurul Fikret Bila, Faruk Bildirici, Nursun Erel, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ile (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan oluşmaktadır  

7)  Her yazar, ödüle tek bir yapıtla başvurabilir.

8)  Ödül tek yapıta verilecektir, ödüle değer görülen yapıtın yazarına, ailece saptanan ödülün yanı sıra Dil Derneğince bir belge ve bir anmalık sunulacaktır.

9)  Ödül töreni, 1 Kasım 2024’te Harf Devriminin 96. yıldönümünde yapılacaktır.

10)   Ödüle Dil Derneği Yönetim Kurulu üyeleri aday olamazlar.

                                    Bilgi için

Tel. 0312-425 83 60 /belgeç. 0312- 417 33 28

dildernegi@dildernegi.org.tr

www. dildernegi.org.tr

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter