AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
TÜRKİYE TÜRKÇESİ TEMEL DİLBİLGİSİ KİTABIMIZ ÇIKTI

TÜRKİYE TÜRKÇESİ TEMEL DİLBİLGİSİ
Sevgi Özel
Ankara, Ağustos 2018; 150,00 TL 
Dil Derneği Yayınları

      

Yazar Sevgi Özel yapıtıyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Türkiye Türkçesi Temel Dilbilgisi, 21 yaşımda girdiğim TDK’de, bir başka deyişle 'dil dünyası'nda edindiğim 46-47 yıllık birikimimdir. Kuşkusuz her bilimsel yapıt gibi eleştiriye açıktır.

1971’de TDK’ye girmemi sağlayan, yaşamımın akışını değiştiren Türkiye Türkçesi hocam Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu’nu özlemle anıyorum. Prof. Hatiboğlu, yazım sorunlarımızı çözen, ikileme, pekiştirme olaylarını, kök ve eklerimizin işlevleriyle sözdizimindeki bütün dil olaylarını ele alan önemli bir bilgindi. Prof. Hatiboğlu bu yapıtları hazırlarken dizinin dibindeydim; her soruma yanıt bulabiliyordum. Sorularımın arkasını ararken dizinin dibine kamp kurduğum Agop Dilâçar’a da çok şey borçluyum. Bu iki büyük bilginle Türkçenin müziğini duymanın ötesinde, dilimizin bütün arka sokaklarını dolaştım. Sonra Prof. Dr. Doğan Aksan’la gelenekselin yanı sıra çağdaş dilbilime açılan pencerenin önüne tünedim; ancak önce geleneksel bakışla bir dilbilgisi oluşturmak zorundaydık. TDK’de yayımlanan Sözcük Türleri (1976/1983); Türkçesinin Gelişmeli Sesbilimi (1978); Türkiye Türkçesinin Sözdizimi (1981) adlı ortak yapıtlarda ve Türkiye Türkçesinde Sözcük Türetme ve Bileştirme (1977) adlı yapıtta emeğim var. Kapağında adım olan ilk yapıtın tarihi 1977; TDK’de yayımlanan son kitabım da 1983 baskılı Besim Atalay… 1980’lerden bu yana dil üzerine yüzlerce makale ve deneme yazdım. 

Bu yapıt benim Mustafa Kemal Atatürk’e, aşkla bağlı olduğum Türkçeye; Sevgi Özel olmamı sağlayan Atatürk’ün kurduğu TDK’ye; kurucu üyesi olduğum Dil Derneği’ne borcum ve görevimdi; cumhuriyet öncesinde ve sonrasında Türkiye Türkçesine emek veren bütün dilcileri, bütün yazarları; bana zamanı doğru kullanmayı ve akademik disiplini öğreten Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu’nu, Agop Dilâçar’ı ve Prof. Dr. Doğan Aksan’ı saygıyla anıyorum."

Dil Derneği yayını olarak çıkan yapıt yaklaşık 500 sayfa.

Yazar Sevgi Özel kitabının tüm gelirini derneğimize bağışlamıştır.

 
      

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter