AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ 16. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILIYOR

Dil Derneği’nin 16. Olağan Kurultayı, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü, saat 11.00’de Türk Hukuk Kurumu salonunda (Adakale Sok. No. 28 Yenişehir-Ankara)aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Gündem

1.           Açılış,

2.           Başkanlık Kurulunun seçimi,

3.           Başkanın konuşması,

4.           Konukların konuşması,

5.           Yönetim ve Denetim Kurulu yazanaklarının okunup görüşülmesi,

6.           Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

7.           Yeni dönem bütçe kestiriminin görüşülmesi,

8.           Tüzük değişikliklerinin görüşülüp oylanması,

9.         Seçimler,

10.         Dilekler, kapanış.

 

Dil Derneği bizlere Atatürk'ten bu yana Dil Devrimine, Türk Devrimine emek verenlerin; Ömer Asımların, Şerafettin Turanların, Cevat Gerayların kalıtıdır. Bu kalıtı sahiplenmek, 31 yıl önce söz verdiğimiz gibi bugün de namus borcumuzdur.

16. Olağan Genel Kurulumuzun başarılı, verimli geçmesini diliyoruz.

Dil Derneği Yönetim Kurulu Adına Başkan                                                                            

Sevgi Özel

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Mart 2024 - 433. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter