AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
DİL DERNEĞİ EMİN ÖZDEMİR TÜRKÇE ÖDÜLÜ DR. SEDAT KARAGÜL’E
 

1 Eylül 2017’de yitirdiğimiz, yaşamı boyunca Dil Devriminin ödünsüz savunucusu olan Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Özdemir Ailesi ile Dil Derneği’nce ilk kez düzenlenen “Dil Derneği Emin Özdemir  Türkçe Ödülü”ne bu yıl, “tez değerlendirme kurulunca kabul edilmiş (yayımlanmış ya da yayımlanmamış) yüksek lisans veya doktora çalışmaları” aday olmuştur.

Adnan Binyazar, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Zekeriya Kaya ve (aile adına) Prof. Dr. Özlem Özdemir Kumbasar’dan  oluşan seçici kurul ödülü oybirliğiyle Dr. Sedat Karagül’ün, “Basamaklı Öğretim Programının Okuma ve Yazma Becerilerine Etkisi” başlıklı doktora tezine vermeyi kararlaştırmıştır.

Dr. Sedat Karagül İzmir’de doğdu (1986); Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra aynı yıl aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başladı (2007).  2009’da Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı; lisans eğitimini de başarıyla tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Doktora Programına başladı; aynı bölümde 2011-17 arasında araştırma görevlisi oldu. Doktora eğitimi bitince Mehmet Akif Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalındaki görevine yeniden döndü. Dr. Karagül’ün Türkçe eğitimi ve çocuk yazını alanlarında yazdığı kitap ve kitap bölümlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası dergilerde bilimsel yazıları yayımlanmıştır.

Dr. Sedat Karagül’e ödülü 1 Kasım 2018 Perşembe günü, Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezinde, saat 18.00’de başlayacak törenle sunulacaktır.

1 Kasım 2018, Atatürk’ün öncülüğünde yapılan Harf Devriminin 90. yılıdır.  Dil Derneği Emin Özdemir  Türkçe Ödülü için 1 Kasım günü özellikle seçilmiştir. Bu ödül her yıl 1 Kasımda sahibini bulacaktır. Çünkü Dilci-Yazar Emin Özdemir, yaşamı boyunca Dil Devriminin ışığındaki Türkçeyi ilmek ilmek işleyen, Türk Devriminin önemli iki ayağı olan Harf ve Dil Devrimlerinden ödün vermeyen bir cumhuriyet öğretmenidir. Her yıl 1 Kasımdaki ödül töreninde hem Dilci-Yazar Emin Özdemir hem de onun kişiliğinde Harf Devrimine emek veren devrimciler anılacaktır.

1 Kasım 2018’de Harf Devriminin 90. yılını kutlamak; ödünsüz Atatürkçü Emin Özdemir’i anmak için dilseverleri ilişikte izlencesi bulunan  Dil Derneği Emin Özdemir  Türkçe Ödül törenine bekliyoruz. Bütün yurtseverler çağrılıdır!

Dil Derneği Yönetim Kurulu

  


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter