AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
LAİK CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü SAYGIYLA ANIYORUZ!
 

Atatürk şöyle diyor: “Baylar, bizim yüzümüz her zaman ak ve temizdi, her zaman da ak ve temiz kalacaktır. Yüzü çirkin ve gönlü çirkinliklerle dolu olanlar, bizim yurtseverce, insanca ve namusluca davranışlarımızı, bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden, çirkin göstermeye kalkışanlardır.”

 Uzun zamandır, “gönlü çirkinlikle dolu” olanlar, Mustafa Kemal’in ve “Mustafa Kemalce düşünen” tüm devrimcilerin “yurtseverce, insanca ve namusluca” davranışlarını “bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden” karalıyorlar. Bugün Türk Devrimi eğitim sisteminin özünden kazımış; inancı baskın kılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin varoluşunu bile sorgulayan kara eller cumhuriyet kurumlarına saldırır olmuştur. Dinciliğe ve ırkçılığa sarılanlar gerçekte Atatürk’ten, Atatürkçü düşünceden ve devrimlerden korkuyorlar.

Atatürkçü olmak, aklın öncülüğünü tanımak, Atatürk gibi onurlu olmaktır! Atatürkçülük, ulusuna hesap veren Atatürk kadar namuslu, Atatürk gibi yüzü ve vicdanı ak aydın olmaktır! Atatürkçülük, el etek öpme yarışına girmeden dik durmak, özü sözü doğru olmaktır!

Mustafa Kemal Atatürk, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur; bağımsızlığı ve yaşamı yok edilmek istenen bir ülkeyi özgürleştiren önderdir! Ulusunu “kulluk”tan, yobazın yalanından, yayılmacının zulmünden kurtaran yiğit bir devrimcidir. “Yurtta barış, dünyada barış” çağrısı yapan tek devlet adamıdır. Yüzyıllarca “ümmi ümmet kul” olan bir halka ortak dil ve laik eğitimle yurttaş kimliği kazandıran devrimlerin yapıcısıdır! Halktan korkmayan, halkçı önderdir. Ussal, bilimsel, sanatsal olanla halkının yolunu açmıştır. Halk için kazanmış, kazanımlarını halka bağışlamıştır. Mustafa Kemalce düşünerek onun “manevi kalıtı olan akıl ve bilimden” ödün vermeyeceğiz!

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, 80. ölüm yıldönümünde özlemle anıyor; asla Atatürkçü düşünceden caymayacağımızı bildiriyoruz!

Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter