AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
KURUCU BAŞKANIMIZ CEVAT GERAY’I ANDIK
 

23 Temmuz 2018’de sonsuzluğa uğurladığımız, yaşamı boyunca devrimci kimliğini koruyan, gericilikle savaşım içinde olan, cumhuriyet karşıtlarının önünde dimdik duran Cevat Geray aydın sorumluluğunun bilincinde ışık oldu.

Kurucu başkanımız Prof. Dr. Cevat Geray; 29 Kasım Perşembe günü ailesinin, dostlarının, sevdiklerinin ve sevenlerinin anlatımı/anmalarıyla Dil-Ekin söyleşimizin konuğuydu.

Duygulu bir havada geçen toplantıda Geray Ailesi derneğimize Cevat Geray’ın bir fotoğrafını, boyunbağını, anmalığını ve onun adına yapılmış kitap ayraçlarını hediye ederken dostları konuşmalarıyla onu anlattı, andı.

Toplantıda konuşan Aydın Köksal “İncelik sahibi, karıncayı incitmeyen, bilgili, iyimser, sakin, akıllı ve bilime inanan biriydi. İnsandı,” sözleriyle anlattı Cevat Geray’ı.

Remzi İnanç “Çağdaş, demokrat, genç bir devrimci gibiydi hep,” sözleriyle selamladı onu.

Hasan Hüseyin Doğan Cevat Geray’ın 1960’tan bu yana kaleme aldığı yazılarını derleyip yayına hazırladığını, son yedi yılda çok yakın olduklarını, çalışmalarına asla karışmadığını, yalnızca öz Türkçe kullanmasını istediğini söyleyerek “Aydındı. Zorlukları tebessümle aşardı. Hepimizin danıştığı biriydi. Hepimizin gizli doktora babasıdır. Aydın sorumluluğunu hiç ödün vermeden yerine getirirdi. Türk toplumu Cevat Geray’la ölümsüz aydınını yitirdi,” şeklinde konuştu.

Yeğeni Tansu Polatkan dayısıyla daha fazla zaman geçiremediği için üzgün olduğunu belirtti.

Erkan Yücel “İnsanlar onun yanında rahatlık duyardı. O her şeyden anlayan, belki de aklımızdan geçeni bile anlayabilen bir yapıdaydı. Sorunları rahatlıkla çözerdi,” sözlerinin ardından Geray’ı Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Geçen Şey şiiriyle selamladı.

Cevat Geray’ın büyük insan özelliklerine sahip olduğunu vurgulayan Celal İlhan hoşgörülü olduğunu, kişilere yakın ya da uzak diye bakmadığını anlattı.

Ali Can onu özlemle andıklarını söyledi.

Nazım Mutlu ise Geray’ın mücadeleci kimliği yanında alçakgönüllü olduğundan, her yerde kitaplar yazmış, insanların hayranlık duyduğu, önder kişi değil, son derece alçakgönüllü tavırlar sergilediğinden söz ederken konuşmasını “O önderdi. Kendisini sıradanlaştıran yurttaş kimliğini önderliğinin yanında taşırdı. Aydındı.”  şeklinde sürdürdü.

İskender Osman Cevat Geray’ın önünde eğilinecek, saygı duyulacak bir insan olduğunu, Türkiye’nin çok büyük bir aydınını yitirdiğini anlatarak “Hepimiz babamızı yitirdik.” dedi. 

Sevgi Özel “-meli, -malı ekleriyle konuşmayı sevmezdi. Değerbilirdi. Dil Bayramı’nda buluşuruz diye konuşmuştuk son kez. Bayramda buluşamadık ama her demokratik alanda birlikteyiz,” sözleriyle andı Cevat Geray’ı.  

Mustafa Özarslan “Aydın olmanın en güzel örneklerindendir. Yetişecek aydınların onu örnek almasını öneririm,” dedi.

Konuşmaların ardından Dil Derneği toplantı salonuna Cevat Geray’ın adı verildi. 

Damla Geray'ın derneğimize armağan ettiği Cevat Geray fotoğrafı, anmalığı ve boyunbağı Dil Derneği CEVAT GERAY SALONUna çok yakıştı.

Toplantıya katılan Cevat Geray ve Dil Derneği dostlarına teşekkür ediyor, onu saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

 
 
 • Cevat Geray Salonu
 • Geray Ailesinin armağanları
 • Aydın Köksal
 • Remzi İnanç
 • Hasan Hüseyin Doğan
 • Erkan Yücel
 • Tansu Polatkan
 • Celal İlhan
 • Ali Nihat Yavşan
 • Katılımcılarla - 1
 • Katılımcılarla - 2

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter