AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Aralık 2007, 2. Sayı

Platon'da Dil ve Gerçeklik İlişkisi
Özgür Uçak   -  Özet

Türkçede [Hem…Hem] Bağlacının Bilgi Yapısı ve Sözdizimsel Özellikleri
Çiler Hatipoğlu  -  Özet

Tanpınar’da Gündelik Yaşamın Estetiğinin İki Kategorisi: Tarih ve Kültür
Engin Delice  -  Özet

Cemil Kavukçu’nun “Gemiler de Ağlarmış” İsimli Öyküsünde Modernist Öğeler
Zerrin Eren  -  Özet

Istvan Örkény’in “Bağışlamak Yok” Adlı Öyküsünde Gündelik Yaşamın İzleri
Sevgi Can Yağcı  -  Özet

Yükseköğretimde İç Kalite Güvencesi Süreçlerini “Öğrenme Çıktıları” Odaklı Düşünmek
Kerim Edinsel  -  Özet


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Haziran 2024 - 436. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter