AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
23 NİSAN, ULUSAL DİRENİŞİN SİMGESİDİR!
 

Ulu önderimiz Mustafa Kemal, ülkemizi yok etmeyi amaçlayan Mondros Ateşkes Antlaşmasından 6-7 ay sonra, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış; Padişah Vahdettin ve çevresi yayılmacıya teslim olmuşken Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplayarak ulusal direnişi başlatmıştır. Padişah ve yayılmacılar, Mustafa Kemal'i ve Kuvayımilliyecileri engellemek için karanlık oyunlara başvurmuş; Mustafa Kemal'e inanan halk, olanaksızı olanaklı kılarak var gücüyle savaşmıştır. Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, yiğitçe direnen ulusun kendi geleceğini kendisinin belirlemesine karar vermiş; 23 Nisan 1920'de  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılmış, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir” ilkesi dünyaya duyurulmuştur.

1920'de kurulan, 1950'lerden bu yana türlü siyasal sıkıntılar, sarsıntılar yaşayan TBMM, her inanç ve kökenden yurttaş için bağımsızlığın güvencesidir. Bu 23 Nisanda meclisimizin 99. yaşını kutlayacağız. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşını yöneten ve utkuyla sonuçlandıran TBMM'nin kuruluş günü 23 Nisanı bütün dünya çocuklarına armağan etmiş; bayram olarak kutlanmasını sağlamıştır. Yazık ki özellikle bulunduğumuz coğrafyada eğitimsizliğin, yoksulluğun yanı sıra savaşlar bitmiyor; çocuklar acılarla kavruluyor. Laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran TBMM, egemenliğin halkta olmasını simgeler, ulusumuz için demokrasinin olmazsa olmazıdır. Son yıllarda egemenliğin halktan uzaklaşmasının, çocuklarımızı çağın gerisine itecek girişimlerin yoğunlaşmasının tedirginliği içindeyiz. Her şeye karşın Atatürkçü düşünceye, laik cumhuriyetimize inancımız tamdır. Cumhuriyetimiz er geç aydınlığa kavuşacaktır.

Uzun zamandır yönetenlerle eğitim ve gelir düzeyi zedelenen halkın kullandığı dil, ulusumuzun yarını için kaygılanmamıza yol açmaktadır. Bizler Türkçeye de ulusumuza da güveniyoruz. Laik eğitimle büyüyen çocuklarımızın bu bayramı özgürce kutlaması başta gelen amacımızdır. Ortak dili doğru öğreteceğimiz, ulusal ve evrensel değerlerle eğiteceğimiz çocuklarımızın, 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramlarını buruk bir coşkuyla kutlamaması en büyük dileğimizdir.

23 Nisan aynı zamanda, ulusal bağımsızlıkla dilin ayrılamaz bağını düşünerek kurulan Dil Derneği’nin 32’nci yaş günüdür. 23 Nisan, dinlence gününe rastladığı için derneğin kuruluşu, 22 Nisan 1987’de gerçekleşmiştir. Türkçe, her inanç ve kökenden yurttaşın ortak dilidir; ortak iletişim aracıdır.

Mustafa Kemal’e ve Türk Devrimine yönelik saldırılara tanık olduğumuz, çocuk ve gençlerimizi ortak dille yarına hazırlayacak eğitim birliği ilkesinin yaralandığı; aklın, bilimin ve sanatın ötelendiği; bilim ve sanat insanlarının dışlandığı; düşünce özgürlüğünün kısıtlandığı; üniversitenin sustuğu bir dönemde asla yılgın ve karamsar değiliz. 23 Nisanı coşkuyla kutlayacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız güçle meclisimize inanacak, dilimize ve derneğimize sahip çıkacağız. 

Bu duygularla bütün çocukların, bütün ana babaların, bütün yurttaşların 23 Nisan Çocuk ve Egemenlik Bayramını kutluyoruz!

                   Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                    Sevgi Özel


 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter