AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
Emin Özdemir'in Yaşamöyküsü

Emin Özdemir, 1931 yılında Kemaliye’de (Eğin) doğdu.1948 yılında Pamukpınar Köy Enstitüsü’nü bitirdi ve üç yıl köy öğretmeliği yaptı. 1953 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü (Gazi Üniversitesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Ortaokul öğretmenliğinin ve askerlik görevinin ardından 1957 yılında bitirdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne asistan ve öğretim görevlisi olarak geri döndü. 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavı kazanarak ABD’ye gitti; Columbia ve Indiana üniversitelerinde üç yıl değişik düzeylere göre “metin hazırlama ve anlatım teknikleri” konusunda eğitim gördü. 1968-1972 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Temel Türkçe Bölümü’nde bölüm başkanı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nda, şimdiki adıyla İletişim Fakültesi’nde, 1974 yılında başladığı görevini 1996 yılına kadar aralıksız sürdürdü ve aynı yıl emekli oldu. 1997 yılında TÜBİTAK Bilim ve Teknik Bilim Çocuk dergilerinde yayın danışmanlığı yaptı.  1966 yılında üye olduğu Türk Dil Kurumu’nda (TDK) 1983 yılına kadar etkin olarak çalıştı. Bu süre içinde TDK Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliklerinde bulundu, Terim Kolu Başkanlığı yaptı.

Türkçenin özleştirilmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi konusundaki savaşımını yaşamının her aşamasında sürdürdü. Bu bağlamda edebiyat yapıtının dille ilişkisi, dilin işlevi ve kullanım düzeyleri, toplumsal yapıyla bağları gibi konular üzerinde yoğunlaştı. Bunları Dil ve Yazar, Öz Türkçe Üzerine, Türkçe ve Dünya Edebiyatı, Yazı ve Yazınsal Türler, Dilin Öte Yakası adlı yapıtlarında işledi.

Dil ve edebiyat bilgilerinin bir donanım ve beceri olarak yaşama uyarlamasını gösteren Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Anlatım Sanatı,Okuma Sanatı, Eleştirel Okuma, Okuma ve Metin İnceleme adlı yapıtları kaleme aldı.

Dil Devrimi’ne ve Türkçenin doğurganlığına yönelik çalışmalarını da Dil Devrimimiz, Terim Hazırlama Kılavuzu, Erdemin Başı Dil adlı kitaplarında topladı.

Türkçenin söz varlığı ilgi çalışmaları ise Öz Türkçe Kılavuz Sözlük, Edebiyat Bilgileri Sözlüğü, Açıklamalı Deyimler Sözlüğü, Açıklamalı Atasözleri Sözlüğü adlı kitaplarında yer aldı.

Ağırlıklı olarak 2000 yılının birinci yarısından sonra olmak üzere deneme ve çocuk yazını alanında yoğunlaştı.

Denemeleri: Yüzler ve Sözcükler, Sözcüklerin Vicdanı, Kurmaca Kişiler Kenti, İnsan Yüreğine Yolculuk, Düz Yazının Sorgulayan Gücü, Anadilin Toprağında, Düşüncenin Canı.

Çocuk kitapları: Türkçemi İlerletiyorum, Sözcük Sözcük İçinde, Öykülerle Atasözleri, Yalnızlığı Seven Kırlangıç, Bizler Büyüyünce,Ölümsüzlük Gezegeni, Mutlu Kentin Yöneticisi 

İnceleme alanında ise Mustafa Nihat Özön adlı kitabı bulunuyor.

.

 
BAŞYAZI
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter