AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINI BUGÜN DE YARIN DA ATATÜRK’E BAĞLILIKLA KUTLAYACAĞIZ!
 

“Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse yalanlayamaz! Yüzyıllarca padişahın “ümmi ümmet kul”u sayılan erkeklere; “besleme, odalık, cariye” bilinen kimliksiz kadınlara; geleceğin umudu çocuklara özgür düşüncenin, halk egemenliğinin, her inanç ve kökenden bireyin güvencesi olan laik eğitimle yurttaş kimliği kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ü kimse yok sayamaz!  

Mustafa Kemal Atatürk, "Ulusun oyuna ve istencine dayanan her işin sonunun, ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir” demişti; ancak çoktandır ulusal günler, devrimler üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’le hesaplaşmanın “ulus için iyilik ve mutluluk” yollarını kapattığını üzüntüyle görüyor ve soruyoruz. Koskoca bir imparatorluğu yokluk yoksulluğa Atatürk mü sürükledi; yayılmacıya eğitimini, ordusunu teslim etme olanağı veren kapitülasyonları; Mondros Ateşkes Antlaşmasını Atatürk mü imzaladı? Yurdu baştan başa işgal eden, yakıp yıkan yayılmacıyı Atatürk mü çağırdı?

Boynunda idam fermanıyla yola çıkan Mustafa Kemal ulusa; ulus da ona inandı: yiğitçe, korkusuzca savaştılar; kapitülasyonlar, ulusu yok edecek antlaşmalar yırtılıp atıldı. Başkomutan Mustafa Kemal’in öncülüğünde 26 Ağustos 1922’de başlayan “Büyük Taarruz”la ulusumuza 30 Ağustos büyük zaferi kazandırıldı; bunu başka zaferler izledi; cumhuriyetimiz doğdu. Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde ve dünyada onurlu, saygın bireyler olarak yaşayan; kendi buğdayından ekmeğini yapan, yerli malıyla borçsuz yaşayan, yeni yazı ve dille Halk Mekteplerinde okuryazar olan halka çağdaş dünya ile yarışmanın yollarını açtı. Bu nedenle 30 Ağustos, bugün ve yarın; doğmuş, doğacak her cumhuriyet yurttaşının onurla kutlayacağı bir utkunun yıldönümüdür. Mustafa Kemal’i, onun öncülüğünde bağımsızlık için savaşan bütün kahramanları; dedelerimizi ninelerimizi saygıyla anıyoruz.

2019 Ağustosunda ulus istenciyle örtüşmeyen; akılla, laiklikle, bilimle, adaletle, sanatla, demokrasiyle çelişen olayları, uygulamaları kaygıyla izliyoruz. Yerüstü ve altı varsıllıklarımız talan ediliyor; ormanlar, siyaset, mutfak yanıyor. Çocuk ve gençler çağdaş eğitimden, bilimden uzaklaştırılıyor; kaygılıyız; kesinlikle yılgın değiliz!

Atatürk'le, laiklikle, devrimlerle hesaplaşan, inancı ve köken ayrımını siyasaya araç yapanlar Çanakkale’den Lozan’a ulaşan utkuları, ulusal ve evrensel değerleri, bayramları yok sayma aymazlığı içinde olsa da 30 Ağustos Zafer Bayramını bugün de yarın da coşkuyla kutlayacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramında da Başkomutan Mustafa Kemal'le buluşacağız; Atatürkçü düşüncede birleşeceğiz.

Bu duygularla ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz!

                                      Dil Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

                                                           Sevgi Özel

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Nisan 2024 - 434. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter