AnaSayfa Kuruluş: 22 Nisan 1987
Dil Derneği, Bakanlar Kurulunun 24.07.2002 tarih ve 2002-4812 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan dernektir.
 
29 EKİM, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 96. DOĞUM GÜNÜDÜR!
 

29 Ekim, bir ya da birkaç gün salonlarda, alanlarda kutlayıp mutlu olacağımız bir tarih değildir; dahası bir “takvim yaprağı” da değildir. 20. yüzyılın sonunda ulusumuzun tüm yaşamını, dünya tarihinin de akışını değiştiren dönüm noktasıdır.

29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. doğum günüdür!

29 Ekim, bağımsızlık ve özgürlük için savaşan ulusumuzun da doğum günüdür!

29 Ekim, Cumhuriyet Bayramıdır! Cumhuriyet bizim için egemenliği kendi elimizde tutacağımız devlet biçimidir; cumhuriyet, bizlere yurttaş kimliği kazandıran devrimlerin kısa tanımıdır. Bu nedenle artık bu Cumhuriyet Bayramından önce ve sonra, “1919 yılı Mayısının 19. günü Samsun’a çıkanMustafa Kemal’in anlattığı “genel durum ve görünüş”le 2019’un genel görünüşünü anımsayarak ve düşünerek kutlayalım. Bu Cumhuriyet Bayramını Mustafa Kemal’in gençliğe seslenişindeki, Bir gün, bağımsızlığını ve cumhu­riyeti savunmak zorunda kalırsan, göreve atılmak için içinde bulunacağın durumun olanaklarını ve koşullarını düşünmeyeceksin!” uyarısını göz önüne alarak kutlayalım.

29 Ekim, Cumhuriyet Bayramıdır! Bu Cumhuriyet Bayramını, egemenliğin kayıtsız koşulsuz halkta olacağını… Türkiye Büyük Millet Meclisinin nasıl kurulduğunu, Kurtuluş Savaşının nasıl kazanıldığını… 3 Mart 1924’te laik eğitimin temelini atan “Hilafetin; Şer’iye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılmasını”, Öğretim Birliğinin sağlanmasını… Yüzyıllarca “padişahların ümmi ümmet kulu” sayılan; yobaza, üfürükçüye teslim edilen; salt vergisi alınan, dönüşü olmayan savaşların askeri olan halkın cumhuriyetle adı, soyadı belli yurttaş oluşunu... Harf ve Dil Devrimlerinin düşünce özgürlüğünün koşulu olduğunu… Besleme, odalık, cariye diye hor görülen, babasının ekmeğinden pay alamayan kadınların özgürleşmesini; seçme ve seçilme hakkı kazanmasını, her alanda dik durmasını… Kılık kıyafeti, ölçüyü, tartıyı, takvimi çağdaşlaştıran; aklın öncülüğünü, bilginin, sanatın gücünü kanıtlayan; Lozan’da yayılmacıya çağdaş dünyadaki yerimizi kabul ettiren bütün devrimleri unutmadan, unutturmadan kutlayacağız!

Cumhuriyetin bütün değerlerini tepe tepe kullanan değerbilmezliği; yanlış hesapları; kirli oyunları unutmadan, unutturmadan kutlayacağız!

 29 Ekim, Cumhuriyet Bayramıdır! Cumhuriyetin kurucusu Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü; Kurtuluş Savaşının ve Lozan’ın kahramanı İsmet İnönü’yü; kahraman askeri, devrimciyi saygıyla anarak; cumhuriyete bağlılığımızı haykırarak kutlayacağız!

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

Dil Derneği Yönetim Kurulu

 

 
BAŞYAZI
ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ
Temmuz 2024 - 437. Sayı
TÜRKÇE SÖZLÜK
YAZIM KILAVUZU
 
     
facebook twitter